רשות התחרות

קישורים מהירים

17/12/15
500919

היוועצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 בנושא מתווה הגז

מפרסם ההודעה:
שר הכלכלה
קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/12/2015