רשות התחרות

קישורים מהירים

12/04/16
500962

רשות ההגבלים העסקיים מתנגדת למיזוג בין סלקום וגולן

‏12 אפריל 2016

‏ד' ניסן תשע"ו

רשות ההגבלים העסקיים מתנגדת למיזוג בין סלקום וגולן

הסיבות העיקריות: העלמות שחקן שמגביר את התחרות, סכנה שהשוק יחזור למצבו טרום-הרפורמה וקיומן של חלופות למיזוג שאינן פוגעות בתחרות

 

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה היום (ג') שהיא מתנגדת למיזוג של חברות הסלולר סלקום וגולן טלקום. הרשות הבהירה בנימוקיה, כי אישור המיזוג יביא להיעלמות של גורם שמגביר את התחרות וכתוצאה מכך עלול השוק לחזור למצב שבו לחברות הסלולר הגדולות אין תמריץ להתחרות, והן למעשה עוקבות זאת אחר זאת בהעלאת המחירים לצרכן.

ניתוח הרשות העלה, כי העלמות גולן מהשוק עלולה להשפיע לרעה גם על התנהגותה של הוט מובייל, שהיא החברה הנוספת שמגבירה את התחרות בשוק הסלולר, זאת משום שהלחץ עליה להתחרות ייפחת משמעותית.

הניתוח אותו ערכה הרשות מתבסס על נתונים כמותיים שהתקבלו מהשחקנים הפועלים בשוק, ניירות פנימיים שהעבירו כל השחקניות בשוק ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים.  

השפעת הרפורמה

בשנים 2011 ו-2012 הנהיגה ממשלת ישראל רפורמה בשוק הסלולר בישראל ששיאה היה בכניסתן לשוק של גולן טלקום והוט מובייל. רפורמה זאת התבטאה, בין השאר, בירידה משמעותית במחירי שירותי הסלולר למנויים.

גולן והוט מובייל נתפסות על ידי המפעילות הוותיקות כחברות אשר בגללן החלה התחרות העזה בשוק הסלולר והן נאלצו להגיב לתחרות מצידן. התוצאה של תהליכים אלה היא שהוט מובייל וגולן מציעות מחירים נמוכים, ביחס לשחקניות אחרות בשוק, והצליחו לגייס שיעור ניכר של מנויים ולהגדיל את נתח השוק שלהן.

ירידת המחירים בעקבות כניסתן של גולן והוט מובייל לשוק משתקפת היטב בירידה הניכרת בהיקף ההכנסות בשוק הסלולר, מהיקף הכנסות של כ-17 מיליארד בשנת 2010 לכ-10.5 מיליארד בלבד בשנת 2014, ירידה של כ-38%. ההכנסה הממוצעת למנוי שמפיקות המפעילות הוותיקות ירדה בכ-73 שקלים בחודש בממוצע, בהשוואה שבין חודש ינואר 2011 לחודש מאי 2015. מדובר על הפחתה של כ-60% בהכנסה הממוצעת ממנוי. משמעות הדבר היא שבממוצע משלמים המנויים של חברות הסלולר הוותיקות היום 73 שקלים פחות בכל חודש מכפי ששילמו טרם הרפורמה. 

Title: ממוצע הכנסות חודשיות למנוי של חמש חברות הסלולר - Description: ממוצע הכנסות חודשיות למנוי של חמש חברות הסלולר

 

החשש העיקרי: העלמות מהמפה של הגורם התחרותי

החשש העיקרי של הרשות הוא שכתוצאה מהעלמות גולן מהמפה השוק ידרדר חזרה למצב של חוסר תחרות והבנה שקטה של החברות הגדולות, כי רצוי להן לשמור על מצב של אי-תחרות.

האינדיקציות העיקריות שמחזקות את החשש הן: (1) מצב לא תחרותי ששרר בשוק הסלולר טרום-הרפורמה; (2) גולן מעוררת התחרות ויוצרת לחץ תחרותי על כל החברות האחרות; (3) מיעוט השחקנים בשוק; (4) הקושי הקיים בפני כל חברה חדשה להיכנס לשוק (דורש השקעה של מאות מיליוני שקלים בהקמת רשת וברכישת תדרים); (5) החברות הגדולות בשוק הסלולר פעילות בכמה תחומים בענף התקשורת. בצורה כזאת הן יכולות להעניש זאת את זאת על תחרות באמצעות הקמת תחרות בשוק אחר. כך למשל, הוט עשויה "להעניש" את סלקום על כניסתה לתחום הטלוויזיה באמצעות הורדה של מחירי הסלולר. מבנה כזה יוצר תמריץ להוט וסלקום להגיע לשיווי משקל שבו סלקום אינה מתחרה בעוצמה בשוק הטלוויזיה ואילו הוט אינה מתחרה בעוצמה בסלולר.

גולן טענה בפני הממונה על הגבלים עסקיים, כי גם אם לא יאושר המיזוג, בדעתה לצאת מן השוק. הגם שרשות הגבלים עסקיים אינה יכולה להחליט עבור גולן כיצד תינהג אם לא יאושר המיזוג, הרשות סבורה שלגולן  מספר אפשרויות פעולה שאינן מחייבות את יציאתה מן השוק. 

אפשרויות פעולה נוספות שעומדות בפני גולן, שאינן מחייבות את יציאתה מן השוק הן בין היתר הצטרפות להסכם שיתוף רשתות  שכבר קיים בין פרטנר והוט, תיקון הסכם שיתוף הרשתות עם סלקום באופן שיעמוד בדרישות משרד התקשורת ומכירה של עסקי גולן לגורם שלא יפחית את התחרות.

 

 

 

 

 

הוט מובייל והווירטואליות לא יביאו תחרות מספקת

במסגרת בדיקת המיזוג בדקה הרשות, בין היתר, האם הוט מובייל והמפעילות הווירטואליות  - ימשיכו לעורר את אותה רמת תחרות לאחר היעלמותה של גולן מהשוק.

בנוגע למפעילות הווירטואליות, הבדיקה העלתה שהן מוגבלת מאוד ביכולות שלהן להוריד מחירים ולקרוא תיגר על רמת התחרות בשוק, מפני שהן תלויות בנכונות המפעילה המארחת (חברת סלולר ותיקה) לפתוח את ההסכם למשא ומתן מחודש ולהסכים להורדת התמורה.

בנוגע להוט מובייל, אחת ההשלכות הסבירות להעלמות גולן תהיה הפחתת הלחץ שקיים על חברת הוט מובייל להתחרות. אחת הסיבות העיקריות לכך היא העובדה שהוט היא חלק מקבוצת תקשורת בעלת אינטרסים רבים בשוק הטלוויזיה, בשוק התקשורת הקווית ובשוק האינטרנט (ראה טבלה). בנוסף, הוט מובייל מושפעת כיום מהתנהגותה התחרותית של גולן. לאור זאת קיים חשש שלאחר יציאתה של גולן מן השוק ישתנו תמריציה של הוט והיא תחדל לחולל תחרות בשוק.

Title: שירותים הניתנים על ידי חברות הסלולר - Description: שירותים הניתנים על ידי חברות הסלולר

 

מיזוגים באירופה

במסגרת בחינת המיזוג בחנה רשות הגבלים עסקיים בין היתר את הטענה, כי מיזוגים מסוג המיזוג של גולן וסלקום אושרו באירופה מבלי שנגרם בגינם כל נזק לתחרות. בדיקת רשות ההגבלים העסקיים העלתה, כי בשנים האחרונות נבחנו על ידי הנציבות האירופית מספר מיזוגים בשווקי הסלולר. במיזוגים שאושרו נקבעו תנאים שונים שעוצבו בהתאם למאפייני השווקים הספציפיים ונועדו להקל על כניסה של מתחרים חדשים (במתכונת של מפעילה ווירטואלית ללא רשת עצמאית).

הכניסה של המתחרים החדשים ארכה זמן ממושך ובנוגע למספר מיזוגים נערכו בדיקות כלכליות בדיעבד שהראו כי חלקם הביאו לעליות מחירים.

הנציבות האירופית לא גיבשה מדיניות אחידה לעניין מיזוגים בין חברות סלולריות והיא בוחנת כל מיזוג בהתאם למאפייני השוק הרלוונטי. כך למשל בשנת 2015 התנגדה הנציבות למיזוג בין מפעילות סלולריות בדנמרק והמיזוג נמשך על ידי הצדדים.

מכל מקום, עמדת רשות ההגבלים העסקיים היא שיש לבחון כל מיזוג על פי נסיבותיו וכי מספר השחקנים הנותרים בשוק לאחר המיזוג אינו אינדיקציה בלעדית לקיומו או היעדרו של נזק תחרותי. כך למשל, ניסיון העבר מלמד בבירור, כי קיומם של שלושה שחקנים בשוק הישראלי אינו מביא עימו את התחרות הרצויה לשוק הסלולר, וזאת אף אם קיימות מדינות אירופאיות שבהן נשמרת רמת תחרות גם כאשר קיימות רק שלוש מפעילות סלולריות.

Title: הערה חשובה: ההודעה לעיתונות מהווה תיאור חופשי ותמציתי של החלטת הממונה.  - Description: הערה חשובה: ההודעה לעיתונות מהווה תיאור חופשי ותמציתי של החלטת הממונה. 
הניתוח המלא והמחייב של החלטת הממונה מצוי בנימוקי ההתנגדות למיזוג ובו בלבד.

הערה חשובה: ההודעה לעיתונות מהווה תיאור חופשי ותמציתי של החלטת הממונה.

הניתוח המלא והמחייב של החלטת הממונה מצוי בנימוקי ההתנגדות למיזוג ובו בלבד.