רשות התחרות

קישורים מהירים

28/07/16
501024

בית הדין אישר את הצו המוסכם בעניין אקו"ם

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
28/07/2016

                                                                                                            ‏28 יולי 2016

 

‏כ"ב תמוז תשע"ו

                  

הודעה לעיתונות

 

בית הדין אישר את הצו המוסכם בעניין אגודת קומפוזיטורים ומחברים

 

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת נאוה בן אור) אישר את הצו המוסכם שהובא לאישורו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים בעניין אקו"ם- אגודת קומפוזיטורים ומחברים (אגודת קומפוזיטורים ומחברים ומוציאים לאור). על פי הצו המוסכם, תשלם אקו"ם - אגודת קומפוזיטורים ומחברים לאוצר המדינה 80,000 ₪ וכן תמשיך למלא אחר התנאים שנקבעו על ידי בית הדין בעבר, עד למועד החלטת הממונה בבקשת הפטור שהיא הגישה.

 

אקו"ם, כתאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים של מלחינים, מחברים ומו"לים – מוציאים לאור, פועלת כהסדר כובל, שכן מדובר בהתאחדות של היוצרים לצורך גבייה משותפת של תמלוגים. התאחדות זאת במסגרת של אקו"ם יוצרת תיאום מובנה של המחירים בין חברי אקו"ם השונים וגם יוצרת לאקו"ם כח שוק כלפי צרכני היצירות. לאור היותה של אקו"ם הסדר כובל, היא נתונה לפיקוחו של בית הדין להגבלים עסקיים כבר  משנת 2004 ופעילותה כפופה לתנאים שהשית עליה בית הדין להגבלים עסקיים.  ביום 2 ביולי 2011, בית הדין אישר את הסדרי ניהול הזכויות בכפוף לתנאים ולתקופה של חמש שנים – דהיינו עד ליום 2 ביולי 2016.

 

ביום 19 במאי 2016 הגישה אקו"ם לממונה בקשה לפטור את אקו"ם מהחובה לקבל אישור בית הדין להסדרי ניהול הזכויות. בקשה זאת הוגשה כשבועיים בלבד לפני מועד פקיעת אישור בית הדין ביום 2 ביולי 2016 – תקופה הקצרה באופן משמעותי מן התקופה הקבועה בסעיף 14א לחוק למתן החלטת הממונה בבקשת פטור. הגשת הבקשה זמן קצר כל כך לפני פקיעת האישור לא הותירה בידי הממונה די זמן בכדי לבחון את בקשת הפטור וליתן בה החלטה. כפועל יוצר מכך, החל מיום פקיעת אישור בית הדין (2 ביולי 2016) אקו"ם והצדדים האחרים להסדרי ניהול הזכויות הם צדדים להסדר כובל אשר פועל ללא אישור.

 

בנסיבות העניין, בהתחשב בין היתר באופי ההפרה, בשיקולים לקולא שעמדו לטובת אקו"ם ובחיסכון בעלויות ההתדיינות והתמשכות ההליכים, החליטה הממונה להגיע עם אקו"ם לצו המוסכם המתואר לעיל.

 

בית הדין אישר את הצו המוסכם וקבע כי טעמי הממונה שבגינם החליטה להגיע לצו מוסכם נכוחים ומאוזנים.

 

הממונה יוצגה בהליך על ידי עוה"ד- עורך דין יונתן צויקל וטובי הריס.