רשות התחרות

קישורים מהירים

13/10/16
501066

בית הדין קיבל את ההתנגדות הממונה למיזוג אלקטרה מי עדן

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
13/10/2016

13 אוקטובר 2016

י"א תשרי תשע"ז

הודעה לעיתונות

 

 

בית הדין קיבל את ההתנגדות הממונה למיזוג אלקטרה מי עדן

 

אישור המיזוג היה מוציא משוק ברי המים גורם שעורר תחרות והיה משאיר את הצרכנים עם שתי חברות שעלולות היו להתייצב על מחיר לא תחרותיבית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת תמר בזק רפפורט) דחה את הערעור של חברות מי עדן ואלקטרה-בר וקיבל את התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים לעסקת המיזוג. בחודש מרץ האחרון הודיעה הממונה כי היא מתנגדת לעסקה בשל החשש לאיבוד מתחרה ועליית מחירים, זאת לאחר שכניסת שתי חברות אלה לשוק הביאה לירידת מחירים ולחץ תחרותי על החברה הוותיקה בתחום, שטראוס תמי 4. על החלטת הממונה הגישו מי עדן ואלקטרה עררים לבית הדין לגבלים עסקיים. כעת אישר בית הדין את התנגדות הממונה לעסקה ודחה את העררים שהוגשו על ההחלטה.


במסגרת העיסקה ביקשה מי עדן לרכוש את פעילותה של אלקטרה בתחום ייבוא ושיווק ברי מים מסוננים וכן במתן שירותי תחזוקה ומכירת מסננים. אלקטרה ומי עדן שתיהן מתחרות ישירות בתחום ברי המים המסוננים ושתיהן נכנסו לתחום פעילות זה בשנים האחרונות.מספר המתחרות היה יורד מ-3 ל-2בית הדין קיבל את עמדת הממונה כי יש לראות בשלוש החברות הגדולות, שטראוס תמי 4, אלקטרה ומי עדן,  כשוק בפני עצמו, שנפרד מיתר חברות ברי המים, בין היתר בגלל שהמודעות הצרכנית אליהן גדולה משמעותית, ברי המים שלהן נחשבים לטובים ואיכותיים יותר ובשל ההשקעה הגדולה בפרסום. הבדיקה של הממונה העלתה עוד, כי האסטרטגיה העסקית של אלקטרה היתה תחרות על המחיר, וזו הביאה לירידה מסוימת במחירים בענף. מיזוג שלה לתוך מי עדן העלה את החשש שמי עדן תחקה את ההתנהגות של שטראוס תמי 4, הגורם הדומיננטי בשוק, ולא תתחרה בה.אחת הטענות שעלו במסגרת בקשת המיזוג היתה כי פעילות ברי המים של אלקטרה תיסגר אם המיזוג לא יאושר, ולמעשה החטיבה של ברי המים בחברה היא חטיבה כושלת. בית הדין דחה את הטענה.

פסק הדין המלא עודו חסוי בשל קיומם של סודות מסחריים הכלולים בו. עם אישורה של גירסה שאותה ניתן לפרסם על ידי בית הדין להגבלים עסקיים יועמד פסק הדין לעיון הציבור.

 

את רשות הגבלים עסקיים ייצגו עורכי הדין אנדרי ניקל וליאור דגן, ראש חטיבת ההגבלים, טל פניני ושרון חצור.