רשות התחרות

קישורים מהירים

14/06/17
501262

סוף להסדרי הבלעדיות של רשת סופר-פארם בקניונים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
14/06/2017

כ' בסיון התשע"ז

14 ביוני 2017

הודעה לעיתונות

סוף להסדרי הבלעדיות של רשת סופר-פארם בקניונים

הממונה על הגבלים עסקיים ("הממונה") הגיעה להסכמה על צו מוסכם עם רשת סופר-פארם (ישראל) בע"מ ("סופר-פארם" או "הרשת") אשר תביא לשינוי יסודי בהתנהלותה של סופר-פארם בנוגע להתקשרות הרשת בהסדרי בלעדיות בקניונים ומרכזים מסחריים. מהלך זה יקל על כניסת מתחרים ויעודד את התחרות בין רשתות הפארם לבתי המרקחת.

על פי הצו המוסכם, תבטל סופר-פארם, תוך לכל היותר ששה חודשים, את הסדרי הבלעדיות בלמעלה מ- 120 מסניפיה של הרשת, ובמרוצת 4 השנים הקרובות בעוד כ-40 סניפים נוספים.

בנוסף, הסדרי הבלעדיות של סופר-פארם מכאן ואילך יוגבלו לתקופה של עד שלוש שנים מיום פתיחת הסניף, הן לגבי סניפים קיימים והן לגבי סניפים חדשים. לאור זאת, בתוך חצי שנה מיום מתן התוקף לצו המוסכם על ידי בית הדין להגבלים עסקיים, הרוב הגדול של סניפי הרשת לא ייהנה יותר מהסדרי בלעדיות.

במסגרת המשא ומתן לגיבוש הצו המוסכם, הממונה הסכימה להחריג מספר קטן של סניפים (18 מתוך למעלה מ- 200), כך שתחול לגביהם בלעדיות לעוד ארבע שנים לכל היותר, וזאת ביחס לממכר של תרופות מרשם בלבד. היינו, גם בסניפים מוחרגים אלה לא תותר בלעדיות בתחום הטואלטיקה, הקוסמטיקה ותרופות ה- OTC.

הרשות בחנה במהלך השנה האחרונה את הסדרי הבלעדיות של סופר-פארם בקניונים ומרכזים מסחריים. לפני כשנה התקבלה ברשות פניה של מכבי שירותי בריאות, ולפיה מכח הסדר בלעדיות במרכז מסחרי מונעת סופר-פארם פתיחת בית מרקחת בצמוד למרפאת מכבי. הרשות בחנה האם יש בהסדר הבלעדיות משום הפרה של חוק ההגבלים העסקיים, אך ערב השלמת בדיקתה הושג ההסדר האמור בין סופר-פארם לבין רשות הגבלים עסקיים. הצו המוסכם כפוף לשימוע ציבורי וכאמור, לאישור בית הדין להגבלים עסקיים. 

רקע על הסדרי בלעדיות במקרקעין שסופר-פארם צד להם

הסדרי הבלעדיות בהם עוסק הצו המוסכם עם סופר-פארם הם הסדרי שכירות שמונעים מבעליו של קניון או מרכז מסחרי להשכיר חנויות לעסק המתחרה בשוכר. כך דואג השוכר להגבלת התחרות  בסביבתו המסחרית.     
בשנת 2005 קבעה רשות הגבלים עסקיים שהסדר בלעדיות במקרקעין שבין בנק דיסקונט לבין קניון הראל במבשרת ציון מהווה הסדר כובל אסור. מאז התמעטו הסדרי הבלעדיות במקרקעין. עם זאת, סופר-פארם המשיכה להתקשר בהסדרי בלעדיות ארוכי טווח. לאורך השנים אף פנתה סופר-פארם לערכאות משפטיות במטרה לאכוף תניות בלעדיות במקרקעין. על רקע זה מצאה רשות ההגבלים העסקיים לנכון להתערב בהסדרי הבלעדיות הללו ולהביא לסיומם.