רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

23/07/17
501280

רשות הגבלים עסקיים פרסמה גילוי דעת בעניין שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
23/07/2017

כ"ט בתמוז התשע"ז

23 ביולי 2017

הודעה לעיתונות

רשות הגבלים עסקיים פרסמה גילוי דעת בעניין שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר

רשות הגבלים עסקיים פרסמה היום (א') גילוי דעת בעניין שיתוף מידע לצורך התמודדות עם איומי סייבר. בגילוי הדעת מבהירה הממונה על הגבלים עסקיים, מיכל הלפרין, את עמדתה בעניין שיתופי מידע אלו בהיבט התחרותי. גילוי הדעת נכתב נוכח החשיבות המשקית בשיתוף מידע בין גופים מסחריים בהתמודדות מול איומי הסייבר, והצורך להגן על תשתיות חשובות במדינת ישראל.

גילוי הדעת מציג כללים לניתוח תחרותי של שיתוף מידע, שמטרתם לתת אמות מידה להערכה של הסדרי שיתוף מידע ולהגדיל בכך את הוודאות של גופים המעוניינים לקחת חלק בשיתוף מידע בעל ערך אבטחתי, מבלי לחשוש מהפרה של הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988.

גילוי הדעת מציב שני תנאים לשיתוף מידע אבטחתי. התנאי הראשון נוגע לסוג המידע המועבר במסגרת שיתוף המידע. בעניין זה מבהיר גילוי הדעת, כי ככל שהמידע המועבר נדרש לצורך הגנת סייבר ואינו נוגע לפעילותם העסקית של הצדדים, לא עולה חשש מפני התאמת הפעילות המסחרית של הצדדים.

התנאי השני נוגע לחשש העולה במקרים בהם נמנעת ממתחרה גישה למערכות שיתוף המידע. מאחר שמידע לצורך הגנת סייבר עשוי לספק ערך משמעותי לגופים הפועלים בענף או בשוק הרלוונטי, מניעת גישה שלהם למערכות שמתחריהם עושים בהן שימוש, עלולה להפחית את יכולת התחרות שלהם, להעלות את חסמי הכניסה לשוק ולעיתים אף למנוע כניסה של גופים חדשים לתחום.