רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

30/07/17
501287

טמפו תמכור את החזקותיה בתאגיד המחזור אל"ה
במטרה לעודד תחרות בשוק האיסוף ומחזור מיכלי משקה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
30/07/2017

‏ז' אב, תשע"ז

‏‏‏30 יולי, 2017

-הודעה לעיתונות-

טמפו תמכור את החזקותיה בתאגיד המחזור אל"ה

במטרה לעודד תחרות בשוק האיסוף ומחזור מיכלי משקה

 

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת תמר בזק-רפופורט) אישר ביום ד' (26 ליולי 2017) את המתווה המוסכם אליו הגיעה הממונה על הגבלים עסקיים עם תאגיד המחזור אל"ה לאישור המשך פעילות אל"ה, בכפוף ליציאתה של טמפו משקאות בע"מ מהבעלות באל"ה.

אל"ה מוחזקת היום על ידי ארבעה גופים מרכזיים בתחום המשקאות: החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, טמפו, יפאורה-תבורי ומעיינות עדן, שהן גם הלקוחות הפוטנציאליים הגדולים של תאגידי איסוף ומחזור מיכלי משקה. טמפו מחזיקה בנתח שוק ניכר בתחום המשקאות, ויציאתה מהבעלות המשותפת באל"ה תפנה ביקוש משמעותי לשירותי איסוף ומחזור. ביקוש פוטנציאלי זה צפוי ליצור דינמיקה תחרותית בתחום.

הפעילות של אל"ה נבחנה ואושרה מספר פעמים בעבר, אך ההתפתחויות בשנים האחרונות בשוק האיסוף והמחזור של מכלי משקה בישראל לימדו כי יכולה להתקיים בשוק זה תחרות. לאחרונה חל שינוי בשוק עם כניסת מתחרה חדש שאינו מוחזק בידי יצרנים או יבואנים. כל אלה העמידו בספק את הצורך בהמשך קיומו של תאגיד מחזור המוחזק במשותף על ידי ארבע יצרניות המשקאות.

בשנת 2016 הגישה אל"ה בקשה נוספת לבית הדין להגבלים לאשר את ההחזקה המשותפת של ארבע יצרניות המשקאות הגדולות באל"ה לחמש שנים נוספות.

בדיקת הרשות העלתה, כי הבעלות המשותפת של ארבע יצרניות המשקאות הגדולות באל"ה יוצרת חסם עבורן ממעבר למתחרה בתחום האיסוף ומחזור. כתוצאה מכך, רוב רובו של הביקוש לאיסוף ומחזור מכלי משקה חסום לתחרות, ונוצר חסם כניסה והתרחבות למתחרים חדשים בתחום. לפיכך, המליצה הממונה לבית הדין בחודש מאי 2016 לא לאשר את פעילות אל"ה. הקושי שראתה הממונה היה נעוץ במבנה הבעלות של אל"ה, שבמסגרתו חברו יחד ארבעת יצרני ויבואני המשקאות הגדולים בישראל.

הממונה ואל"ה הגיעו למתווה מוסכם אשר נותן מענה לחשש התחרותי עליו הצביעה הממונה, ובה בעת מונע פגיעה באיסוף ומחזור מכלי המשקה. לפי המתווה המוסכם, אל"ה תוכל להמשיך בפעילותה, אם חברת טמפו תחדל לכהן כבעלת מניות באל"ה כך שארבע היצרניות לא יחזיקו עוד יחדיו באל"ה. יציאת טמפו מהבעלות באל"ה, בהתחשב בנתח השוק שלה כלקוחה בתחום איסוף ומחזור מיכלי משקה, תיצור תמריץ לכניסת מתחרים חדשים לתחום איסוף ומחזור מכלי משקה, ובמקביל צפויה ליצור דינמיקה תחרותית בין תאגידי המחזור שיתחרו על ליבם של היצרנים שאינם בעלים של אל"ה. במבנה שוק תחרותי יכולה להתפתח תחרות על ייעול, פיתוח וחדשנות באיסוף ומחזור מכלים, דבר שעשוי להביא לירידה בעלויות ובמחיר ולעלייה באיכות השירות ליצרנים ולספקי המיכלים הריקים.

במקביל ליציאתה של טמפו מהבעלות באל"ה, המשך פעילותה של אל"ה הותנה במספר תנאים מוסכמים, ובכללם שכל יצרן או יבואן רשאי לקבל ממנה שירותים בתנאים שוויוניים, ובהסכמים שתוקפם עד שנה.

בית הדין להגבלים עסקיים קבע כי "יש לברך על המתווה המוצע בידי הצדדים, ובפרט על ההסכמה על יציאתה של טמפו מהבעלות המשותפת בתאגיד". עוד  נקבע כי ההסדר המוסכם יאפשר מניעה של פגיעה בערכי איכות הסביבה ובפעילות האיסוף והמחזור, תוך יצירת אפשרות במקביל לדינמיקה תחרותית.

בית הדין מצא כי ההסדר המוסכם תואם את טובת הציבור ויש לאשרו.

הממונה על הגבלים עסקיים יוצגה בהליך על ידי עוה"ד יעל שיינין, עדי שם טוב-ילוז והכלכלן אוריאל סיטרואן.