רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

07/08/17
501288

הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה לא לתת רישיון ייצור חשמל לתחנת צומת שנרכשה על-ידי קבוצת החברה לישראל

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
07/08/2017

ט"ו באב, תשע"ז

‏7 באוגוסט, 2017

-הודעה לעיתונות-

הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה
לא לתת רישיון ייצור חשמל לתחנה שנרכשה על ידי קבוצת החברה לישראל

זאת הפעם השנייה שוועדת הריכוזיות ממליצה שלא להעניק רישיון
לחברה מקבוצת החברה לישראל

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות הודיעה היום (ב') לרשות החשמל על המלצתה שלא להעניק לחברת איי.סי.פאואר מקבוצת החברה לישראל, רישיון מותנה לייצור חשמל בגז טבעי במחזור פתוח ("פיקר") בהספק של 400 מגה-וואט.

 

איי.סי.פאואר חתמה לאחרונה על עסקה לרכישת צומת. צומת היא חברה שהוקמה לצורך הקמת תחנת כוח בצומת פלוגות. תנאי מתלה לאישורה של העסקה, הוא שרשות החשמל תעניק רישיון הייצור לאיי.סי.פאואר.

איי.סי.פאואר נשלטת על-ידי מר עידן עופר ומחזיקה בחברת או.פי.סי. רותם, שמפעילה כבר היום תחנת ייצור חשמל בגז טבעי במישור רותם בהיקף 466 מגה-וואט. עידן עופר מחזיק גם בחברה לישראל, אשר באמצעות חברות הבת שלה מפעילה תחנות כוח נוספות לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף כולל של כ-600 מגה-וואט. כיוון שעל פי העיסקה צומת אמורה לעבור לידי חברה שנחשבת לגורם ריכוזי בהתאם לחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, נדרשת ועדת הריכוזיות לתת המלצתה בנוגע להקצאת רישיון לגורם זה.

 

צומת מבקשת להקים תחנה לייצור חשמל שתשמש כתחנה "פיקרית". תחנה "פיקרית" היא תחנה בעלת יעילות אנרגטית נמוכה יחסית אך היא ניתנת להתנעה מהירה תוך דקות ספורות. לפיכך שימושה העיקרי הוא הענקת גיבוי למערכת בעת שיאי ביקוש. רשות החשמל הקצתה לאחרונה מכסה של עד 650 מגה-וואט לתחנות מסוג זה. נוכח הכניסה הגוברת של אנרגיות מתחדשות למערך ייצור החשמל, צפוי כי השימוש בהן ילך ויגדל. 

 

איי. סי. פאואר מוחזקת על ידי מר עידן עופר. במקביל לאחזקותיו באיי.סי.פאואר ובחברת צים באמצעות קנון, מחזיק עופר גם בחברה לישראל המחזיקה בין היתר בבית הזיקוק בז"ן, בכי"ל, במפעלי ים המלח וברותם אמפרט. בנוסף, מר עופר מחזיק בזכיינית ערוץ 2, רשת, שמחזיקה במשותף עם קשת בחברת החדשות של ערוץ 2.

ועדת הריכוזיות סקרה את מידת הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה כיום, תוך סקירת תחומי הפעילות החיוניים בהם היא פועלת, מאפייני הפעילות המאקרו-כלליים שלה ומאפייני הקשר בינה לבין רגולטורים. הוועדה מצאה כי מדובר בקבוצה הריכוזית ביותר במשק:

 

"אחזקותיה המשמעותיות בתשתיות החיוניות מתאפיינות בכך שהן בעלות חיוניות גבוהה במיוחד במשק האנרגיה – זיקוק דלק, מחצבים מרכזיים וחשמל. פעילויותיה אלו אף הקנו לה מעמד של בעלת מונופולין בשורה ארוכה של שווקים נוספים, המספקים תשומות חשובות לתעשיות המשך ובאות לידי ביטוי בין היתר במעמדה כמעסיק משמעותי בדרום ובאזור מפרץ חיפה. כל אלו מקנים לבעל השליטה מר עידן עופר והחברות שבשליטתו כוח מיקוח יוצא דופן כלפי דרג קובעי המדיניות, ובפרט כלפי משרד האנרגיה, הנמצא בממשקים תכופים ומורכבים מול חברות אלו.

ההחזקה בתשתיות חיוניות רבות ומשמעותיות ופעילות מאקרו-כלכלית ניכרת, בצירוף העובדה כי הקבוצה היא גם בעלת פעילות שתדלנית ואחזקה מרכזית בתחום התקשורת, מחזקים את החשש להתקיימותו של שבי רגולטורי ותקשורתי וליכולתה של הקבוצה – כבר בעת הזו – להפעיל כוח מיקוח ממשי כלפי קובעי המדיניות".

 

לצד זאת, מצאה הוועדה, כי כבר היום מדובר באחת משלוש הקבוצות הפרטיות הגדולות בישראל העוסקות בייצור חשמל, וכי הענקת הרישיון של חברת צומת צפויה בסבירות גבוהה להמשיך ולשמר את מעמדה של הקבוצה כאחת השחקניות הגדולות בתחום ואף להגדיל את פעילותה ביחס למתחרותיה. מצד שני, הוועדה מצאה כי גם אם ייווצר עיכוב מסוים בהפעלת תחנות פיקריות (בשל עיכוב או ביטול הפרוייקט), יינתן לכך מענה באמצעות מתקנים נוספים הצפויים לקום בשנים הקרובות. על רקע זה סיכמה הוועדה כי -

 

"...המשך חיזוק מעמדו של הגורם הריכוזי ביותר במשק, בתחום תשתית חיונית משמעותי כתחום החשמל, חותר תחת מטרות אלו של החוק. התרחבותה של הקבוצה בענף מונעת גידול וכניסה של שחקנים אחרים בתשתית חיונית מרכזית, מגבירה את אחזקותיה הריכוזיות של הקבוצה במשק וכתוצאה מכך מגדילה את הריכוזיות במשק כולו".

 

בראש הוועדה עומדת עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים, וחברים בה פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר יואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר ומ"מ הממונה על התקציבים.

ועדת הריכוזיות פועלת מאז כניסת החוק לתוקף מסוף דצמבר 2014 וזוהי המלצתה השלילית הראשונה מאז פרסמה "טיוטת מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית" בדצמבר 2016. זוהי הפעם השנייה בה הוועדה ממליצה שלא להעניק רישיון לחברה שבקבוצת החברה לישראל: ביולי 2016 המליצה ועדת הריכוזיות למשרד האנרגיה לא להקצות לחברת רותם אמפרט נגב בע"מ זכות להיתר חקירה של פצלי שמן באזור מישור רותם, משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.

 

מתמודדת נוספת על המכסה של תחנות "פיקריות" היא אתגל מקבוצת שיכון ובינוי, המבקשת לקבל רישיון מותנה לתחנה בהיקף של 186 מגה-וואט. שיכון ובינוי אף היא נחשבת גורם ריכוזי (בשל אחזקת בעלת השליטה, שרי אריסון, בבנק הפועלים) ולפיכך גם הקצאת רישיון לאתגל מחייב התייעצות בוועדת הריכוזיות. שיכון ובינוי מחזיקה ברישיון מותנה לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה בגלבוע בהיקף 300 מגה-וואט ורישיונות נוספים בטכנולוגיה תרמו-סולארית ומתקנים פוטו-וולטאיים בהיקף כולל של כ-280 מגה-וואט. במקביל להודעתה בעניין צומת, הודיעה ועדת הריכוזיות לרשות החשמל, כי בשל מעמדה של קבוצת שיכון ובינוי בענף החשמל והיקפו המוגבל של רישיון הייצור שהתבקש, אין מקום למנוע את מתן הרישיון המותנה לאתגל משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.

 

את החלטות הוועדה לצמצום הריכוזיות ניתן למצוא בכתובת

http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx.

{C}{C}{C}