רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

06/09/17
501296

אושר בתנאים המיזוג בין שופרסל לניו פארם
הצדדים יחויבו למכור 10 סניפים לפני שיוכלו לבצע את המיזוג

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/09/2017

‏ט"ו אלול, תשע"ז

‏6 ספטמבר, 2017

-הודעה לעיתונות-

 

אושר בתנאים המיזוג בין שופרסל לניו פארם

הצדדים יחויבו למכור 10 סניפים לפני שיוכלו לבצע את המיזוג

 

 

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה היום (ד') את המיזוג בין שופרסל בע"מ לבין ניו פארם דראגסטורס בע"מ.

 

בתום בדיקה מעמיקה של עסקת המיזוג, החליטה הממונה לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים שיחייבו מכירת תשע חנויות של ניו-פארם כחטיבה אחת לרוכש יחיד ובלתי תלוי בצדדים, שיתחייב להפעיל בהן חנויות פארם, ועוד סניף אחד של שופרסל לרוכש דומה, שיתחייב להפעיל בו מרכול או חנות פארם. מכירת החנויות תיעשה עוד בטרם ביצוע המיזוג והעברת השליטה בניו-פארם לשופרסל. במהלך תקדימי, התנאים מחייבים להשלים את הליך מכירת הסניפים  טרם ביצוע המיזוג ("fix it first") ולגורם אחד.

 

בחינת המיזוג העלתה כי קיימת חפיפה בפעילותם של הצדדים ובמוצרים הנמכרים על ידם, כגון מוצרי טואלטיקה, מוצרי טיפוח הגוף, מוצרי ניקיון, מוצרי תינוקות ועוד. ביחס למוצרים החופפים, נמצא כי המיזוג עלול להעלות חשש לפגיעה בתחרות באזורים בהם אין מרכולים או חנויות פארם נוספים שקרובים מספיק לסניפי הצדדים, ושדומים מספיק לחנויות הצדדים מבחינת היקף ומגוון המוצרים שהם מציעים. באזורים אלה,  המיזוג עלול להביא למצב של מיעוט מתחרים וכתוצאה מכך ייווצר לשופרסל כוח שוק חד צדדי . כח שוק חד צדדי משמעותו ששופרסל תוכל להעלות את  המחירים בהם נמכרים המוצרים החופפים בחנויות הצדדים, ובפרט בחנויות ניו-פארם. באזורים בהם סברה הרשות, כי המיזוג עלול לאפשר לשופרסל להעלות מחירים לצרכן, הורתה הממונה לשופרסל למכור את סניף ניופארם כמפורט לעיל.

{C}{C}Title: חפיפה במוצרים שופרסל ניו-פארם - Description: חפיפה במוצרים שופרסל ניו-פארם{C}

 

חשש נוסף שנבחן במסגרת בדיקת המיזוג הוא החשש ששופרסל, לאחר שתתמזג עם רשת ניופארם תחזיק בכח שוק חד צדדי כלפי  הספקים שמספקים היום חלק ממוצריהם לשופרסל וחלק ממוצריהם לניופארם. חשש זה נשלל לאחר בחינה מעמיקה, במסגרתה נערכו שיחות עם מספר רב של ספקים וכן נאספו נתונים בנושא.  הספקים של שופרסל וניופארם לא הביעו כל חשש מהתנהלות מול הגורם הממוזג. אדרבה, ספקים רבים הביעו תמיכה במיזוג.

 

אישור המיזוג הותנה, כאמור,  בתנאים שעניינם מכירת עשרה סניפים לגורם אחר, אשר יפעיל אותם כחנות אשר תתחרה בצדדים באותם אזורים גיאוגרפיים בעייתיים. במהלך תקדימי, התנאים מחייבים כי מכירת הסניפים תושלם לפני שסניפי ניו פארם יעברו לידי שופרסל ("fix it first").

 

תשעה סניפים של ניו פארם (סניף קניון שאול המלך בבאר שבע; סעיף קניון אורות; סניף קניון עזריאלי באור יהודה; סניף יזרעאליה; סניף מודיעין סנטר; סניף קריית מוצקין; סניף תחנה מרכזית, ראשון לציון; סניף שער העיר, ראשון לציון; וסניף קניון עזריאלי רמלה) יימכרו כולם לרוכש אחד, אשר יפעיל אותם כחנויות פארם. סניף שופרסל דיל בקניון חיפה יימכר אף הוא, לרוכש שיתחייב להפעיל במקום עסק מתחרה.

{C}{C}Title: עשרת הסניפים שיימכרו על ידי שופרסל - Description: עשרת הסניפים שיימכרו על ידי שופרסל{C}

 

הממונה סבורה כי בכפוף לתנאים שנקבעו, לא יהיה במיזוג כדי לפגוע בתחרות. אדרבה, למיזוג צפויה להיות תרומה חשובה לתחרות בתחום חנויות הפארם.

 

מדובר בתחום שבו פועל שחקן אחד דומיננטי – רשת סופר-פארם – שיכולת יתר השחקנים בענף להתחרות בו מוגבלת. כניסתה של שופרסל לענף צפויה לאפשר לה לנצל את הכישורים והמערכים שלה על מנת לשפר את יכולתה של ניו פארם להתחרות בסופר-פארם באופן יעיל ואפקטיבי. יתר על כן, תנאי המיזוג אשר מחייבים מכירת תשעה סניפים לרוכש אחד לצורך הפעלתם כחנויות פארם, משמעותו למעשה יצירת בסיס להקמת רשת חנויות פארם ארצית שלישית, אשר יהיה בידיה להתחרות הן בצדדים והן בסופר-פארם.

{C}{C}Title: מספר סניפים: סופר-פארם מול ניו-פארם - Description: מספר סניפים: סופר-פארם מול ניו-פארם{C}

 

בדיקת המיזוג ארכה כארבעה חודשים וכללה קבלת נתונים ועמדות מכ- 40 גורמים שונים ובהם ספקים, מתחרים, משכירים והצדדים עצמם.