רשות התחרות

קישורים מהירים

24/09/17
501300

בשורה לתחרות בתחום כרטיסי החיוב
שב"א תעביר ללא תמורה את פרוטוקול התקשורת המשמש
לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב לידי כלל השחקנים בשוק

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
24/09/2017

‏ירושלים, ד' בתשרי תשע"ח

24 בספטמבר 2017

 

הודעה לעיתונות

בשורה לתחרות בתחום כרטיסי החיוב

שב"א תעביר ללא תמורה את פרוטוקול התקשורת המשמש

לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב לידי כלל השחקנים בשוק

 

במהלך יוצא דופן, הורה מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד אורי שוורץ, לשב"א להעביר ללא תמורה את זכויותיה בפרוטוקול התקשורת על פיו פועלים הגופים השונים בתחום כרטיסי חיוב, וזאת כתנאי למתן פטור לפעילות שב"א. שב"א תעביר את הפרוטוקול לעמותה שחבריה יהיו כלל הגופים הפועלים בתחום כרטיסי החיוב. המהלך צפוי להקל על פעילותם של גופים המבקשים להתחרות בשב"א או בבעלי מניותיה, והוא בוצע בשיתוף פעולה עם אגף מערכות תשלומים בבנק ישראל.

עסקאות המתבצעות בכרטיסי חיוב מחייבות תקשורת בין גורמים שונים, החל מהעברת העסקה במסוף בית העסק וכלה בהעברת התשלום מחשבון הלקוח לבית העסק שבו התבצעה הרכישה. פרוטוקול התקשורת מאפשר לגופים השונים הפועלים בתחום כגון סולקים, מאגדים, מנפיקים, מעבדים ויצרני תוכנת מסופים לתקשר ביניהם באותה "שפה". כמו כן, הכרת פרוטוקול התקשורת והיכולת להשתמש בו מהווה עבור גופים חדשים את שער הכניסה לפעילות בתחום. גופים אלו נדרשים להתאים את מערכותיהם לפרוטוקול התקשורת, וככל שפרוטוקול התקשורת פשוט יותר ליישום כך יקל עליהם להתחיל ולפעול בתחום כרטיסי החיוב.

עד היום, פרוטוקול התקשורת פותח ונוהל על ידי שב"א. שב"א פיתחה בעבר פרוטוקול המותאם לצרכיהן של שלוש חברות כרטיסי האשראי, המוחזקות על ידי הבנקים, שהם גם בעלי המניות הנוכחיים בשב"א ולגופים חדשים היה קשה ולעתים אף בלתי אפשרי לפעול על פי הפרוטוקול. שב"א פיתחה בשנים האחרונות, בהוראת  הממונה, פרוטוקול חדש. כעת, יועבר הפרוטוקול החדש לעמותה, שתפוקח כמערכת תשלומים מבוקרת על ידי אגף מערכות תשלומים בבנק ישראל ושכלל הגופים הפועלים בתחום כרטיסי החיוב, לרבות גופים חדשים, יהיו חברים בה. העברת הפרוטוקול לבעלותם ולניהולם של כלל הגופים המשתמשים בפרוטוקול תקל על פעילותם של גופים המבקשים להתחרות בשב"א או בבעלי מניותיה ועל כניסה של גופים חדשים לפעילות בתחום כרטיסי החיוב.

שב"א היא תאגיד המצוי בבעלותם של בנק לאומי, בנק הפועלים בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, המחזיקים כיום גם בשלוש חברות כרטיסי החיוב ישראכרט, לאומי קארד וכאל. הבעייתיות במבנה הבעלות הנוכחי בשב"א נדונה במסגרת וועדת שטרום. כחלק מיישום מסקנות וועדת שטרום ועל פי הוראות החוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות הוטלה על בנק לאומי, בנק הפועלים ובנק דיסקונט חובה למכור חלק ממניותיהם בשב"א, באופן שיגרום לכך שהבעלות בשב"א תהיה מבוזרת יותר ואף בעל מניות לא יחזיק ביותר מ-10% ממניותיה. נוכח חובת המכירה של מניות הבנקים בשב"א ובשים לב לצורך לעודד מכירה מהירה ככל האפשר של מניות שב"א לגורמים הפועלים בתחום כרטיסי החיוב ולקדם את ביזור המניות, החליט מ"מ הממונה במסגרת החלטת הפטור לאפשר לשב"א לחלק את רווחי העבר שנצברו בשב"א בדרך הבאה בלבד: קבלת רווחי העבר תתאפשר רק בצמוד למכירה של אמצעי השליטה בשב"א והסכום שיועבר לבעלי המניות יהיה תלוי במועד מכירת אמצעי השליטה בשב"א. ככל שמכירת אמצעי השליטה תתבצע בשלב מוקדם יותר, גובה התקבולים שיינתן לבעלי המניות יהיה גבוה יותר. חלוקה של רווחים שיצברו ממועד החלטת הפטור תתאפשר רק לאחר יישום מלא של הוראות החוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות בנוגע למכירת מניות שב"א ויישום מלא של הוראות הפטור בנוגע להעברת הפרוטוקול ללא תמורה.

בנוסף, מאחר ששב"א היא כיום מערכת התשלומים היחידה בתחום כרטיסי החיוב ובתחום ה-ATM, חיבור למערכותיה נדרש לצורך פעילותם של גופים בתחומים אלה. על כן, נקבעו בהחלטת הפטור תנאים אשר מחייבים את שב"א לאפשר חיבור של כל גוף למערכותיה באופן שוויוני, בזמן סביר ובמחיר מבוסס עלויות.