רשות התחרות

קישורים מהירים

08/01/18
 

רשות הגבלים עסקיים תשיב לפניות משפטיות בעניין פטורי הסוג

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
08/01/2018

רשות הגבלים עסקיים תשיב לפניות משפטיות בעניין פטורי הסוג

 

במסגרת שיפור השירות לנמעני חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 והקלת הנטל הרגולטורי, רשות הגבלים עסקיים מאפשרת לציבור לפנות אליה בשאלות משפטיות הנוגעות לפרשנות ויישום כללי פטורי הסוג ובהצעות לעריכת תיקונים בהם.

רשות הגבלים עסקיים תאפשר לציבור לקבל מענה ביחס לסוגיות שונות המתעוררות אגב הניתוח המשפטי של הסדרים ולבטים העולים ביחס לפרשנות ויישום פטורי הסוג השונים. זאת על מנת לתת מענה לשאלות משפטיות שעשויות להתעורר בתחום זה.

הרשות רואה חשיבות בשיח ושיתוף רעיונות עם הסקטור הפרטי העוסק בניתוח ופרשנות פטורי הסוג באופן יומיומי בין השאר על רקע הניסיון הנצבר בטיפול המשפטי במתן החלטות פטור ברשות. בעתיד בכוונת רשות ההגבלים העסקיים לרכז מענה לשאלות מרכזיות שנשאלו על ידי גורמים שונים, לטובת הקלת הנטל הרגולטורי והמשפטי הרובץ על צדדים הנדרשים לניתוח של הסדרים כובלים ומתחבטים בשאלת הצורך בהגשתם לצורך קבלת פטור מהממונה על הגבלים עסקיים או אישור מבית הדין להגבלים עסקיים.

ניתן לפנות בשאלות והערות כאמור לעו"ד מוטי כץ, המרכז את הטיפול בתחום בדואר אלקטרוני לכתובת: motik@aa.gov.il.