רשות התחרות

קישורים מהירים

04/12/17
501338

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת
טיוטת דו"ח בעניין תחבורה משתפת להערות הציבור

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
04/12/2017

 

4 בדצמבר 2017    

 

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת

טיוטת דו"ח בעניין תחבורה משתפת להערות הציבור

 

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת היום (ב') טיוטת דו"ח בנושא התחבורה המשתפת להערות הציבור. טיוטת הדו"ח אשר נערכה על ידי חטיבת התחרותיות ברשות ההגבלים העסקיים הועברה זה מכבר למשרד ראש הממשלה, למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ולמשרד האוצר .

כפי שעולה מטיוטת הדו"ח, האסדרה הנוהגת בתחום שירותי התחבורה מגבילה את  כמות ומגוון שירותי התחבורה, ופוגעת בתחרות בענף. בפרט, האסדרה מונעת התפתחות שירותי "תחבורה משתפת" – שם כולל לשירותי תחבורה המבוססים על תיווך מקוון בין נוסעים לנהגים, במסגרתו נהגים, "משתפים" מושבים פנויים בכלי רכב עם נוסעים המעוניינים בשירותי תחבורה.

הגבלת התחרות פוגעת בנוסעים בכמה מישורים -  עלות התחבורה גבוהה יותר,  ובנוסף, הזמינות, איכות ומגוון השירותים המוצעים מצטמצמים. לרבים מהנוסעים אין ברירה אלא לכלות זמן רב בנסיעה בדרכים עמוסות ופקוקות, תוך הוצאה כספית בלתי מבוטלת. אחרים, אשר שירותי התחבורה הציבורית באזורם מתאפיינים בתדירות נמוכה ובקישור למספר יעדים מצומצם, ואשר אין ידם משגת רכב פרטי, עלולים למצוא  עצמם מוותרים על עבודה במקומות מרוחקים, יציאה לקניות או למקומות בילוי שאינם סמוכים למקום מגוריהם.

מעבר למטרד האישי, היעדר שירותי תחבורה מתקדמים פוגע גם במשק: החל מפגיעה קשה בתוצר בשל אובדן שעות עבודה וכלה בהגברת זיהום האוויר.

לאור האמור, ההמלצה העיקרית בדו"ח היא להסיר חסמים המונעים הנאה מהיצע רחב יותר של שירותי תחבורה, ובפרט לבטל את החסמים המונעים פיתוח שירותים מתקדמים של תחבורה משתפת. כל אלה אינם תחליף להשקעה בתשתיות ובמערכות תחבורה ציבורית, אלא אמצעי משלים לתשתיות תחבורה ציבורית. לאמצעים משלימים אלה השלכות מיידיות.

הרשות ממליצה לתקן את תקנה 84א לתקנות התעבורה – החסם האסדרתי העיקרי בפני התחבורה המשתפת; להפחית את חסמי הכניסה לנהיגה במונית (עלות "מספר ירוק" עומדת כיום על כמעט רבע מיליון ₪); ולאפשר נסיעות שיתופיות במוניות גדולות.

עוד ממליצה הרשות להבהיר את מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי התחבורה המשתפת וכן להקים צוות בין-משרדי לטובת קידום אמצעי תחבורה אלה.

הרשות רואה מקום לכלול את סוגית פיצוי בעלי "המספרים הירוקים" במכלול השיקולים הרלוונטיים במסגרת פתיחת הענף לתחרות. עם זאת, אסור ששיקול זה ימנע או יעכב את הבשורה הגלומה בתחבורה המשתפת.

________________________________

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחס לדו"ח המפורסם וזאת עד ליום 03.01.18. ניתן להעביר את ההערות לרשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי חגי גרין) או בדואר אלקטרוני לכתובת chagaygr@aa.gov.il.