רשות התחרות

קישורים מהירים

21/12/17
501439

החלטת שימוע אלי גליקמן

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
21/12/2017

ג' טבת, תשע"ח

‏21 דצמבר, 2017

 

-הודעה לעיתונות-

 

החלטת שימוע אלי גליקמן

 

ביום 6 במרץ 2017 הודיע מ"מ הממונה, עו"ד אורי שוורץ, כי הוא שוקל להטיל עיצום כספי אישי על מר אלי גליקמן וזאת בהמשך לקביעתו, מאותו היום, כי חברת חשמל ונושאי משרה בה ניצלו לרעה את מעמדה של חברת החשמל כבעלת מונופולין.

 

לאחר בחינת טענותיו של מר אלי גליקמן בהליך השימוע החליט מ"מ הממונה שלא להטיל עיצום כספי על מר גליקמן. 

 

במסגרת ההליך נדחו טענותיו של מר גליקמן לפיהן לא התקיימה כלל הפרה של חוק ההגבלים העסקיים. משכך, החלטה זו אינה משפיעה על ההחלטה שניתנה על ידי הרשות במרץ 2017 בה נקבע כי חברת החשמל ונושאי משרה אחרים הפרו את הוראות החוק.