רשות התחרות

קישורים מהירים

09/01/18
501444

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת את דו"ח הסולר

תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי הסולר

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
09/01/2018
הערות:
ביום 9.7.2017 פרסמה רשות הגבלים עסקיים להערות הציבור דו"ח בנושא תחרות גאוגרפית
בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין. ביום 26.12.2017 פרסמה הרשות פרק נלווה
לדו"ח, העוסק בקשר שבין מבנה שוק למחירי סולר. נוכח האמור ולאור בקשות בעניין, הוחלט
להאריך את תקופת השימוע הציבורי, כך שהמועד האחרון לקבלת הערות הציבור לדו"ח ולפרק
הנלווה יהיה ביום 28.2.2018. לא תינתנה ארכות נוספות להגשת הערות הציבור.