רשות התחרות

קישורים מהירים

09/01/18
501460

התחרות בשוק תחליפי החלב לתינוקות:
בתום בדיקה מקיפה של שוק תחליפי החלב מפרסמת היום רשות ההגבלים העסקיים דו"ח הסוקר את השפעות הצו המוסכם בתחום.

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
09/01/2018

כ"ב טבת, תשע"ח

‏9 ינואר, 2018

-הודעה לעיתונות-

התחרות בשוק תחליפי החלב לתינוקות:

בתום בדיקה מקיפה של שוק תחליפי החלב מפרסמת היום רשות ההגבלים העסקיים דו"ח הסוקר את השפעות הצו המוסכם בתחום.

כמו כן, מאריכה רשות ההגבלים העסקיים את הצו המוסכם עם שלוש חברות התמ"ל הגדולות על מנת לעודד את התחרות בענף.

 

 

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת היום (ג') להערות הציבור טיוטת דו"ח מחקר הסוקר את המגמות בענף תחליפי החלב לתינוקות בין השנים 2012-2017.

 

דו"ח הרשות מסכם בדיקה מקיפה שנערכה בתחום מתוך מטרה לאמוד את השפעות הצו המוסכם שנחתם בפברואר 2014 בין רשות ההגבלים העסקיים לבין חברות תחליפי החלב לתינוקות והסדיר את מערכת היחסים בין החברות לבתי החולים. במסגרת המחקר, נבדקו מספר נושאים ובעיקרם השינויים שחלו בדפוסי הפעילות של ספקיות תחליפי החלב בבתי חולים ובמקטע הקמעונאי לאחר החתימה על הצו.

 

מסקנות הדו"ח מלמדות, בין היתר, כי לאחר כניסת הצו המוסכם לתוקף אפשרו רובם המוחלט של בתי החולים גישה חופשית, בתנאים שוויוניים, לכל ספקיות תחליפי החלב לתינוקות, כך שנכון להיום כמעט בכל בתי החולים בישראל פועלות זו לצד זו שלוש ספקיות. כך, מגוון המוצרים העומד לרשות ההורים בבתי החולים גדל באופן משמעותי ביחס למגוון שהיה קיים בתקופה שקדמה לצו המוסכם.

 לאחר כניסת הצו המוסכם לתוקף, כמעט בכל בתי החולים בישראל פעולות זו לצד זו 3 ספקיות תמ"ל

 

בדיקת הרשות העלתה כי הנוכחות של ספקיות שונות בבתי החולים מסייעת בהפחתת חסמי כניסה והתרחבות, ובפרט עבור ספקיות חדשות וקטנות. זאת, ככל הנראה, משום שנוכחות של ספקית בבתי החולים מעניקה לה "לגיטימציה בריאותית". באופן זה, כאשר פוגש הצרכן בבתי החולים מותג מסוים, נוצר בעיניו מוניטין למותג זה. המוניטין מהווה בהמשך שיקול מרכזי בבחירת הצרכן את תחליף החלב בו ישתמש.

 מעבר רב-שנתי ממוצרי בסיס למוצרי פרמיום

 

בהתאמה לכך, נמצא קשר מובהק בין כניסת חברת 'טבע' לבית חולים באזור מסוים לבין התרחבותה במקטע הקמעונאי באותו אזור. קשר דומה נמצא גם ביחס לשתי החברות הגדולות בענף, מטרנה ופרומדיקו, אם כי ברמה נמוכה יותר בהשוואה לטבע. 

הנוכחות בבית החולים תורמת לכושרן התחרותי של ספקיות תחליפים - ובפרט ספקיות חדשות וקטנותהמחקר אותו ביצעה הרשות ביקש גם לבחון את השפעת הצו המוסכם על מחירי תחליפי החלב לתינוקות. תוצאות המחקר מלמדות כי לאחר יישום הצו לא חל שינוי מהותי במחירי ספקיות תחליפי חלב לתינוקות לקמעונאים. יחד עם זאת, המחיר הממוצע לצרכן בענף ירד בכ-1.5% לשנה, כאשר עיקר הירידה במחיר התרחשה לאחרונה, לאחר כניסת שופרסל לענף.

 לאחר יישום הצו, המחיר הממוצע לצרכן בענף ירד בכאחוז וחצי לשנה, כאשר עיקר הירידה במחיר התרחשה בעת האחרונה, לאחר כניסת שופרסל לענף

בהתאם לכך, רשות ההגבלים העסקיים הגיעה להסכמות עם שלוש חברות התמ"ל מטרנה, פרומדיקו וטבע, על הארכת תוקפו של הצו המוסכם בחמש שנים נוספות. הארכה זו צפויה להקל על פעילותם של שחקנים חדשים וקטנים בבתי החולים וברשתות השיווק והפארמה. 

 

_____________________________________

ההודעה לעיתונות מהווה תיאור חופשי ותמציתי של המחקר. הצגה מלאה של המחקר מצויה בדוח שפורסם.

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחס לדו"ח המפורסם וזאת עד ליום 8.2.2017. ניתן להעביר את ההערות לרשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי אסף קובו) או בדואר אלקטרוני לכתובת assafk@aa.gov.il.