רשות התחרות

קישורים מהירים

25/04/18
501494

צעד נוסף ביישום המלצות ועדת שטרום: רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על מעבר לסליקה יומית תוך שלוש שנים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
25/04/2018

‏ירושלים, ‏{C}10 Iyar 5778{C}

25 באפריל 2018

 

הודעה לעיתונות

צעד נוסף ביישום המלצות ועדת שטרום: רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על מעבר לסליקה יומית תוך שלוש שנים

 

היום (ד') הודיעה רשות ההגבלים העסקיים על יישום המלצה מרכזית של וועדת שטרום- מעבר לסליקה יומית, ועל שורה של הוראות נוספות בתחום כרטיסי החיוב.

מועד המעבר לסליקה יומית נקבע ליום 1.7.2021 בתיאום עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, וזאת על מנת לאפשר לחברות כרטיסי האשראי בבעלותן החדשה שהות מספקת להיערך לשינוי. החל ממועד זה, מנפיקים יחויבו להעביר את התשלומים בתוך יום ממועד ביצוע העסקה, ולא פעם בחודש כפי שנהגו עד כה.

העברת התשלום המאוחרת מהמנפיק לסולק היא תולדה של הסכמה בין כלל חברות האשראי במסגרת הסדר הסליקה הצולבת. זהו מנגנון התחשבנות ייחודי למדינת ישראל וחריג לעומת המקובל במדינות המפותחות בעולם. ההסכמה בין חברות כרטיסי האשראי דחתה באופן מלאכותי את המועד בו ניתן להעביר את התשלום מהסולק לבתי העסק, ובכך כפתה על בתי העסק לשאת בעלות האשראי, במקום שעלות זו תוטל על הבנקים ועל חברות כרטיסי האשראי, המשלמים מחיר נמוך הרבה יותר על מימון האשראי. עלות עודפת זו מתגלגלת, מטבע הדברים, למחירים המשולמים על ידי הצרכנים.  הטלת התנאי המחייב מעבר לסליקה יומית נעשית לאחר הליך שימוע שהתנהל מול חברות כרטיסי האשראי והבנקים ולאחר שהרשות השתכנעה כי אין ממש בטענות הצדדים בעניין תנאי זה.

בנוסף, הודיעה רשות ההגבלים העסקיים על שורה של הוראות נוספות בתחום כרטיסי החיוב, וביניהן הטלת חובה על חברות כרטיסי האשראי לצרף להסכם ביניהן, ללא עלות, מנפיקים או סולקים חדשים (ובכלל זאת שני הסולקים החדשים שהוכרזו לאחרונה על ידי בנק ישראל) ואיסור על חברות כרטיסי האשראי הקיימות לנקוט בפרקטיקות אנטי-תחרותיות העלולות להקשות על כניסה של מתחרים חדשים לתחום ההנפקה או לתחום הסליקה או על חדירה של אמצעי תשלום חליפיים לכרטיסי אשראי, כגון כרטיסי חיוב מיידי.

 

 

{C}{C}תרשים של סליקה יומית{C}

{C}{C}מושגים בסליקה{C}