רשות התחרות

קישורים מהירים

06/05/18
501501

רשות ההגבלים העסקיים יוצאת בשימוע ציבורי על מסמך מדיניות
העוסק בשאלה "מה ייחשב כהסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או
ככבילה שאינה נחוצה למימוש עיקר ההסדר"

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/05/2018

 

כ"א באייר תשע"ח

6 במאי 2018

-הודעה לעיתונות-

רשות ההגבלים העסקיים יוצאת בשימוע ציבורי על מסמך מדיניות

העוסק בשאלה "מה ייחשב כהסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או

ככבילה שאינה נחוצה למימוש עיקר ההסדר"

 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום (יום ראשון) לשימוע ציבורי טיוטת מסמך מדיניות בעניין פרשנות סעיפים 14(א)(2) ו-15א(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים.

על פי הקבוע בסעיף 14(א) ובסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים רק הסדרים שעומדים בשני תנאים יוכלו לקבל פטור מאת הממונה על הגבלים עסקיים או ליהנות מפטורי הסוג שהותקנו. שני התנאים הם:

{C}(1)     {C}שההסדר אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של השוק הרלוונטי או שהפגיעה בשוק אינה פגיעה משמעותית;

{C}(2)     {C}שעיקר ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ושהוא אינו כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקר ההסדר.

החלטות ממונה רבות וגם פסיקות של בית הדין להגבלים עסקיים ובית המשפט העליון עסקו בפרשנות התנאי הראשון וישנה כתיבה עניפה על מה נחשב הגבלה של התחרות בחלק ניכר מן השוק או הגבלה משמעותית של התחרות. לעומת זאת התנאי השני זכה לדיון מועט בהחלטות הממונה ובפסיקה ולפיכך מוצאת הממונה לנכון לפרסם גילוי דעת שיסביר את האופן שבו רשות הגבלים עסקיים מפרשת את התנאי השני.

 הצורך בפרסום מסמך מדיניות בנושא זה עולה לאור הצעת הרשות להרחיב  מספר פטורי הסוג באופן שיתבססו גם  על ההערכה העצמית (self-assessment).

גילוי הדעת מדגיש, כי על מנת ליהנות מפטור סוג (ובכלל זה פטור סוג המבוסס על הערכה עצמית) אין די להראות שהפגיעה בתחרות אינה משמעותית או כי אין פגיעה בתחרות בחלק ניכר מן השוק. על מנת ליהנות מפטור סוג יש להקפיד גם על התקיימות התנאי השני. ההסדר העיקרי שבין הצדדים צריך להיות למטרה לגיטימית כמפורט בגילוי הדעת  וכל הכבילות שבהסדר צריכות להיות נחוצות לצורך מימוש מטרתו הלגיטימית של ההסדר.

טיוטת מסמך המדיניות עומדת לשימוע ציבורי באתר הרשות, www.antitrust.gov.il , וניתן להעיר עליה הערות עד ליום   5 ביוני 2018.