רשות התחרות

קישורים מהירים

05/06/18
501515

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום את תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים להערות הציבור

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
05/06/2018

‏5 יוני, 2018‏

-הודעה לעיתונות-

 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום את תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים להערות הציבור

רשות ההגבלים העסקיים, פרסמה היום (5 ביוני 2018) להערות הציבור תיקון ששוקלת הממונה על הגבלים עסקיים לערוך בתנאי מיזוג חברות הכבלים, בעקבות בדיקה שנערכה ברשות.

בשנת 2002, פעלו בשוק מספר חברות שסיפקו שידורי טלוויזיה רב ערוצית בתשלום לצרכנים, כל אחת באזור גיאוגרפי אחר. חברות אלה התמזגו לחברה אחת שנקראת כיום הוט מערכות תקשורת בע"מ. לאור החששות התחרותיים שהתעוררו כתוצאה מהמיזוג, הוא אושר בשעתו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים בתנאים.

חלק מהתנאים נועדו להרחיק את הוט מבעלות בערוצים ובתכנים וזאת כדי למנוע ממנה לנצל את כוחה כרוכשת המשמעותית של תכנים וערוצים באופן שיפגע בתחרות בשוק שידורי טלוויזיה רב ערוצית.

ב- 16 השנים שחלפו מעת הטלת התנאים התחוללו מספר שינויים בשוק התקשורת. על רקע שינויים אלה ובעקבות פנייה של הוט לרשות, סברה הממונה כי יש מקום לבחון את תנאי המיזוג מחדש.

כיום, לצד הוט פועלת בשוק חברת יס שהגדילה את מספר המנויים שלה מאז שנת 2002, וכן שחקניות חדשות שעושות צעדים ראשונים בכניסה לשוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית. בנוסף, התפתחה טכנולוגיה המאפשרת צפייה בתכניות על גבי רשת האינטרנט.

למרות שינויים אלה, ממצאי הבדיקה שערכה רשות ההגבלים מראים כי מבנה שוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית היום עדיין אינו תחרותי: קיימת תחרות מועטה בין שתי השחקניות המרכזיות. בנוסף, הוט היא עדיין חברת השידורים הרב ערוציים הגדולה בישראל ורוכשת משמעותית של תכניות וערוצי טלוויזיה.

על בסיס תוצאות הבדיקה שנערכה ברשות מצאה הממונה, כי החששות שהתעוררו בעת שאושר המיזוג, עומדים בעינם ביחס לתכני מקור מקומיים ותכני ספורט:  

ממצאי בדיקת רשות ההגבלים הראו שחסם כניסה מרכזי לשוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית הוא היכולת להשיג תוכן טלוויזיוני עשיר ואיכותי שיאפשר בידול מהמתחרים. תכני מקור מקומיים, המופקים בישראל לטובת שידור מקומי (ובכללם תכני מקור לילדים) ותכני ספורט נחשבים תכני עוגן בשל חשיבותם לצופים ישראליים.

 

 

 

{C}{C}{C}{C}Description: C:\Users\moranm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\INWI29DA\3.jpg{C}{C} 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף העלתה בדיקת הרשות שלהפקת תוכן מקור מקומי יתרונות משמעותיים לגודל, כלומר ככל שיש יותר מנויים עלות הפקת התוכן עבור מנוי בודד פוחתת. לכן, אם יתאפשר להוט להפיק בעצמה ערוצים המשדרים תכני מקור (דבר שאסור עליה היום), היא תפסיק לרכוש ערוצים ממפיקי ערוצים. מכיוון שהוט היא רוכשת משמעותית של תוכן, ומפיקי הערוצים תלויים בה, יש חשש שמפיקי ערוצים שמפיקים ערוצים עם תכני מקור מקומיים יידחקו מהשוק.

 
  Description: C:\Users\moranm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\INWI29DA\מאזניים.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכני ספורט הם תכנים שנמכרים בדרך כלל בבלעדיות. ככל שהוט תחזיק בבעלותה תכני ספורט, עולה חשש שהיא לא תמכור אותם לפלטפורמות שידור רב ערוצי שמתחרות בה.

התוצאה של המצב המתואר היא – שהמתחרות של הוט בשוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית יעמדו מול היצע מצומצם של ערוצים עם תכני מקור וספורט לרכישה. בדרך זאת הוט עלולה להעלות את חסמי הכניסה וההתרחבות של המתחרות שלה בשוק שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית.

 

{C}{C}{C}{C}Description: C:\Users\moranm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\INWI29DA\מעודכן.png{C}{C} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממצאי הבדיקה הראו שקיים חשש נוסף ביחס לתכני מקור מקומיים: אם הוט תפיק בעצמה ערוצים המשדרים תכני מקור, תגדל היכולת שלה לפגוע במפיקים של תכני המקור עצמם. כתוצאה מכך עלולים להיפגע איכות ומגוון התכנים המקומיים לקהל הצופים הישראלי.

לאור ממצאי הבדיקה ביחס לתכני מקור ולתכני ספורט, סבורה הממונה כי אין הצדקה כעת לבטל את התנאים שנועדו להרחיק את הוט מהחזקה, הפקה ושיווק של ערוצים המשדרים תכני ספורט ותכני מקור מקומיים.

לעומת זאת הראו ממצאי בדיקת הרשות כי הופגו החששות שהתעוררו כשאושר המיזוג ביחס לתכנים זרים. קיים היום מגוון רחב של תכנים וערוצים זרים ומתחרותיה של הוט בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית יכולות לרכוש תכנים אלה. בנוסף, לאור שינוי בדפוסי הצפייה של הצרכנים הישראלים הצורכים יותר תכנים זרים באופן ישיר, לא קיים החשש שתימנע הגישה של הצרכנים לתכנים זרים בגלל כוחה של הוט.

לכן שוקלת הממונה לתקן את התנאים כך שהוט תוכל להחזיק בעצמה בערוצים המשדרים תכנים זרים.

עוד העלתה בדיקת הרשות כי תנאים נוספים בהם אושר המיזוג אינם נדרשים או שהפכו לא רלוונטיים היום.

התיקונים הנשקלים בתנאים ומסמך הנימוקים של התיקונים מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים בכתובת: http://www.antitrust.gov.il/

כל אדם המעוניין בכך מוזמן לשלוח הערות לתיקון המוצע לתנאים עד ליום 4.7.2018 לידי עו"ד מורן מיארה באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 או באמצעות דואר אלקטרוני: moranm@aa.gov.il.