רשות התחרות

קישורים מהירים

05/06/18
501517

הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה (ברוב קולות)
לא לאפשר את השתתפותה של שיכון ובינוי במכרז
הרכבת הקלה בירושלים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
05/06/2018

‏כ"ב  סיון, תשע"ח

‏5 יוני, 2018

-הודעה לעיתונות-

 

‏‏‏‏הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה (ברוב קולות) לא לאפשר את השתתפותה של שיכון ובינוי במכרז הרכבת הקלה בירושלים

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות הודיעה היום (ב') לוועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקט ה-JNET על המלצתה ברוב קולות שלא לאפשר לשיכון ובינוי בע"מ מקבוצת אריסון להשתתף במכרז על מערך הרכבת הקלה בירושלים.

קבוצה נוספת שהשתתפותה במכרז נבחנה היא אלקטרה (זכיינות) בע"מ בשליטת משפחת זלקינד. לגבי קבוצה זו הודיעה הוועדה (פה אחד) כי אין מקום למנוע את התמודדותה במכרז משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.

שיכון ובינוי ואלקטרה מבקשות להתמודד במכרז שיכלול מימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קווי רכבת קלה בירושלים. מאחר שתחום הפעילות שלגביו נדרש זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית הוא תחום תשתית חיונית וקבוצות אריסון ואלקטרה נחשבות לגורמים ריכוזיים בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, נדרשת ועדת הריכוזיות לתת המלצתה בנוגע להשתתפותן במכרז זה.

מערך הרכבת הקלה בירושלים צפוי לשמש כגרעין רשת התחבורה של ירושלים ולחבר בין אזורי מגורים, תעסוקה, מסחר, תיירות והשכלה בעיר. השבתת פעילות הרכבת הקלה או פגיעה בפעילותה הסדירה, עלולה להותיר מאות אלפי תושבים ללא פתרון תחבורתי נאות ובמידה רבה לשתק את התחבורה הציבורית בעיר.

שיכון ובינוי פועלת בתחומי קבלנות תשתיות; בנייה ויזמות נדל"ן; ייצור חשמל; התפלה; טיפול במים ובשפכים; טיפול בפסולת; ייצור חומרי גלם לענף הבניה ועוד. גב' שרי אריסון בעלת השליטה בשיכון ובינוי שולטת גם במלח הארץ ובבנק הפועלים המחזיק בין היתר בישראכרט.

ועדת הריכוזיות סקרה את מידת הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה כיום, תוך סקירת תחומי הפעילות החיוניים בהם היא פועלת, מאפייני הפעילות המאקרו-כלכליים שלה ומאפיינים המלמדים על ההשפעה הרגולטורית שלה. הוועדה מצאה כי מידת הריכוזיות של קבוצת אריסון גבוהה במיוחד:

"בחינת הריכוזיות הכלל-משקית של קבוצת אריסון מלמדת כי מדובר בקבוצה שמחזיקה בזכויות בתשתיות חיוניות בתחומי המים והחשמל שנחשבים תחומי התשתית החיוניים ביותר, בזכויות משמעותיות בתחום תשתיות התחבורה – תחום בעל חשיבות רבה אשר בו מבוצעת ההקצאה, במונופול בייצור מלח, בבנק הגדול בישראל שעומד בצומת מרכזית ביותר במשק – מוביל ומממן פרויקטים בעלי חשיבות לאומית, מחזיק בחברת האשראי הגדולה בישראל ואף עשוי להיות בעל השפעה תקשורתית כאחד המפרסמים הגדולים. הקבוצה אף בעלת פעילות שתדלנית לא מבוטלת. הכוח הפיננסי האדיר של הקבוצה לצד פעילותה הריאלית הענפה וזכויותיה בתשתיות חיוניות משמעותיות יוצרים את אחת הקבוצות הריכוזיות ביותר במשק."

 

לצד זאת, מצאה הוועדה כי כבר היום לקבוצת אריסון פעילות בלתי מבוטלת בתחומי תשתיות התחבורה וכי הגדלת כוח המיקוח של הקבוצה כתוצאה מהזכייה במכרז תגדיל את החשש ממינוף זכייתה לעבר פעילויות אחרות בתחום. בנוסף, ריבוי הקבוצות שעמדו בתנאי הסף בשלב המיון המוקדם (שבע קבוצות) והוכרזו כשירות להתמודד במכרז, מאפשר לעמדת רוב חברי הוועדה תחרות נאותה ומפיג את החשש מפגיעה משמעותית בהליך המכרזי כתוצאה מגריעת שיכון ובינוי. כן, סברה הוועדה כי מניעת השתתפותה של שיכון ובינוי במכרז עשויה לתרום להגדלת כמות השחקנים בתחומי התשתית בישראל.  על רקע זה סיכמה הוועדה כי-

"דעת רוב חברי הוועדה היא כי המשך חיזוק מעמדה הריכוזי של קבוצת אריסון במשק, בתחום תשתית חיונית משמעותי כתחום שירותי תחבורה ציבורית במרכז מטרופולין, חותר תחת מטרות החוק. זאת, מאחר שהקצאת הזכות לקבוצת אריסון צפויה להגדיל באופן משמעותי את הריכוזיות הכלל-משקית ולחזק באופן ממשי את החשש מניצול הזכייה להגדלת כוח המיקוח שלה מול קובעי המדיניות, כשאין בצידה תועלת משמעותית העשויה להצדיק זאת. כמו כן, מניעת התרחבותה של הקבוצה לתחום זה אף עשויה לקדם את הגדלת מספר השחקנים בתחום התשתיות החיוניות."

 

בדעת מיעוט, סבר חבר הוועדה, פרופ' אבי שמחון, כי על אף ריבוי המתמודדים אשר עמדו בתנאי הסף, ישנו חשש שפסילת שיכון ובינוי תפגע באופן משמעותי בתוצאות המכרז. וכי האיזון בין החשש לפגיעה בהצלחת המכרז לחשש מהגדלת הריכוזיות הכלל-משקית שעלולה להיגרם מזכייה של שיכון ובינוי במכרז מביא למסקנה כי יש לאפשר השתתפותה.

באשר להשתתפותה של קבוצת אלקטרה במכרז, הסכימו חברי הוועדה כי הריכוזיות הכלל משקית של אלקטרה אינה גבוהה במיוחד וכי החשש להגדלת הריכוזיות הכלל משקית כתוצאה מהקצאת הזכות לאלקטרה, בשים לב לתחומי פעילותה ולזיקה ביניהם להקצאה, מצומצם ואינו מצדיק את מניעת השתתפותה.

בראש הוועדה עמד עו"ד אורי שוורץ, מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים, וחבריה: פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר יואל נווה, בתפקידו ככלכלן הראשי במשרד האוצר.

ועדת הריכוזיות פועלת מאז כניסת החוק לתוקף מסוף דצמבר 2014. שתי המלצות קודמות בהן ייעצה הוועדה שלא להעניק זכות לגורם ריכוזי, דנו בהענקת רישיונות לחברות מקבוצת החברה לישראל: ביולי 2016 המליצה ועדת הריכוזיות למשרד האנרגיה שלא להקצות לחברת רותם אמפרט נגב בע"מ זכות להיתר חקירה של פצלי שמן באזור מישור רותם, ובאוגוסט 2017 המליצה לרשות החשמל שלא להעניק לחברת איי.סי.פאואר ישראל בע"מ שבשליטת מר עידן עופר רישיון מותנה לייצור חשמל בתחנת כוח במחזור פתוח בהיקף של 400 מגה-וואט.

את החלטות הוועדה לצמצום הריכוזיות ניתן למצוא בכתובת:

http://mof.gov.il/Committees/Pages/CentralizationDecreaseCommittee.aspx