רשות התחרות

קישורים מהירים

22/08/18
501571

IDE תמכור את החזקותיה במתקן התפלה קיים כתנאי להשתתפותה במכרז להקמת מתקן התפלה חדש

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
22/08/2018

‏‏‏יא' אלול, תשע"ח

‏22 באוגוסט, 2018

-הודעה לעיתונות-

 IDE תמכור את החזקותיה במתקן התפלה קיים כתנאי להשתתפותה במכרז להקמת מתקן התפלה חדש

מכירת ההחזקות תתבצע גם אםIDE  לא תזכה במכרז שורק ב' (fix it anyway)

 

הממונה על הגבלים עסקיים, ועדת הריכוזיות, וועדת המכרזים הבין-משרדית להתפלת מי-ים ו-IDE הגיעו להסכמות לפיהן חברת IDE תוכל להשתתף במכרז להקמת והפעלת מתקן התפלה חדש בשורק, בכפוף למכירת החזקותיה במתקן התפלה קיים.

IDE מתחייבת למכור את החזקותיה במתקן גם אם תזכה במכרז וגם אם לאו, כך שבכל מקרה IDE לא תחזיק אחרי המכרז ביותר משלושה מתקני התפלה מתוך שישה (fix it anyway). ככל ש-IDE לא תזכה במכרז לשורק ב' היא תוכל להשתתף במכרז עתידי נוסף. במצב כזה, ש-IDE תשתתף ותזכה במתקן אחר, יהיו בידיה לא יותר משלושה מתקני התפלה מתוך שבעה.

בשונה משווקים אחרים, בתחום ההתפלה התנאים המסחריים (כמויות ומחירי המים) נקבעים מראש בהליכי המכרז להקמת מתקני ההתפלה, וכל כמות המים המבוקשת על ידי המדינה נמכרת לה בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז.

לאור זאת יש חשיבות למספר המתחרים במכרז להקמה ותפעול של מתקן התפלה - שם נקבע המחיר אותו תשלם המדינה על רכישת מים מהמתקן לשנים רבות.

לעיתים המדינה מבקשת מהמתקנים הקיימים להגדיל את כמויות המים שהם מייצרים (באופן זמני או במסגרת הרחבה קבועה). במקרים אלו ישנה חשיבות למספר המתחרים שיכולים להרחיב את כמויות המים המותפלות.

מצד אחד השתתפותה של IDE במכרז מגבירה את התחרות במכרז, ומצד שני אם IDE תזכה עולה החשש לפגיעה בתחרות על הרחבות, זמניות או קבועות.

מכירת מתקן קיים בתמורה לזכות להשתתף במכרז על הקמת מתקן חדש מאפשרת גם תחרות מקסימלית במכרז וגם צמצום החששות התחרותיים בעת ביצוע הרחבות.  

IDE נשלטת על ידי קבוצת דלק ועל ידי אלפא מים פרטנרס (50% כל אחת). דלק, הנשלטת על ידי מר יצחק תשובה, מהווה גורם ריכוזי בהתאם לחוק הריכוזיות. נוכח זאת, התבקשה גם התייחסותה של ועדת הריכוזיות להשתתפותה של IDE במכרז נוסף להתפלת מים. ועדת הריכוזיות נדרשה למעמדה של קבוצת דלק שמחזיקה בנכסי 'תמר' ו'לוייתן', במתקני התפלה, בפעילות משמעותית בתחום תחנות התדלוק, וב"הפניקס" - גוף פיננסי משמעותי. התחייבות IDE מאפשרת לציבור ליהנות מהתחרות של IDE במכרז - כגורם מוביל בהתפלה בעולם, וגם מקטינה את ריכוזיותה בתחום ההתפלה של קבוצת דלק ומקטינה את הריכוזיות הכלל-משקית.

כאמור, מכירת החזקותיה במתקן תתבצע בכל מקרה, גם אם IDE לא תזכה במכרז לשורק ב'. לצורך הבטחת המכירה, IDE כפופה לסנקציות כספיות. בנוסף, ככל ש-IDE לא תימכור את החזקותיה במתקן ההתפלה בתוך התקופה שנקצבה לה, רשאית מנהלת ההתפלה להעביר את המכירה לידי נאמן. גם הזכות להשתתף במכרזים עתידיים להקמת מתקני התפלה, כפופה להשלמת המכירה בתוך תקופה שנקבעה מראש.

 

במסגרת  ההסדר IDE תקטין את הריכוזיות על ידי מכירת מתקן התפלה קיים ותוכל לגשת למכרז שורק 2