רשות התחרות

קישורים מהירים

03/09/18
501573

בית הדין להגבלים עסקיים אישר:
תנובה הודתה בקיום הסדרים כובלים ותשלם 25 מיליון ש"ח.

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
03/09/2018

‏כ"ג אלול, תשע"ח

‏3 ספטמבר, 2018

-הודעה לעיתונות-

בית הדין להגבלים עסקיים אישר:

תנובה הודתה בקיום הסדרים כובלים ותשלם 25 מיליון ש"ח.

הסכום יועבר באופן אוטומטי לכיסם של הצרכנים בתוך כחודשיים.

בנוסף שני נושאי משרה בכירים לשעבר בתנובה ישלמו קנס אישי בסך של 75 אלף ₪ כל אחד

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופט עודד שחם) אישר היום לפרסום (3.9.18) את החלטתו מיום 19.8.18 הנותנת תוקף לצו המוסכם שאליו הגיעו רשות ההגבלים העסקיים ותנובה, על פיו תנובה מודה באחריותה ל- 3 הסדרים כובלים, ותשלם 25 מיליון ש"ח. זהו הסכום הגבוה ביותר ששילמה חברה על הפרת חוק ההגבלים העסקיים. לאחר אישור הצו, יועבר הכסף באופן אוטומטי וללא צורך בכל פעולה מצד הצרכנים ישירות לכיסם של צרכני רשתות השיווק דרך כרטיסי האשראי. נוסף על כך, הודיית תנובה בעבירות צפויה להקל משמעותית על תובעים ייצוגיים בקשר לתביעות פיצוי הנוגעות להפרות שבצו.

על פי הצו, תנובה הייתה צד לשני הסדרים כובלים, האחד מול שופרסל והשני מול מגה, שבמסגרתם הסכימה תנובה עם שתי הרשתות להעלות את המחיר לצרכן של מוצריה. הסיכום עם מגה היה ביחס למרבית מוצרי הגבינה הצהובה של תנובה ולמספר מוצרים אחרים. הסיכום עם שופרסל התייחס למוצרי מאמא עוף, סנפרוסט ומעדנות.

כמו כן מודה תנובה בהיותה צד להסדר נוסף שבמסגרתו ביקשה מרשתות שופרסל ומגה לערוך מבצע אחיד על מוצרי גבינה לבנה 250 גר' של שלושת ספקיות החלב הגדולות (תנובה, שטראוס וטרה) לקראת חג שבועות 2011, כך שלא תתקיים תחרות מבצעים בין הספקיות. כן מודה תנובה כי הרשתות נענו להצעה וביצעו מבצעים אחידים לכל הספקיות על המוצר.

במסגרת הצו המוסכם תשלם תנובה  סכום של 25 מיליון ₪ ישירות לצרכנים באמצעות זיכוי בכרטיסי האשראי. הזיכוי יועבר אוטומטית ללקוחות שרכשו ברשתות מגה ושופרסל בספטמבר 2017.

בנוסף שני נושאי משרה בכירים לשעבר בתנובה ישלמו קנס אישי בגובה של 75 אלף ש"ח כל אחד.

כב' השופט שחם ציין כי אישור הצו נעשה על סמך שיקולים רבים, וביניהם העובדה כי זהו הסכום הגבוה ביותר ששולם ע"י מפר בודד על הפרת חוק ההגבלים העסקיים וכי הכסף צפוי להגיע לכיסם של הצרכנים, וכן לנוכח כך שהודיית תנובה צפויה להקל על הגשת תובענות ייצוגיות בנוגע להפרות החוק מצדה.

הצו המוסכם שגובש הוא סיומה של חקירת מחלקת החקירות ברשות ההגבלים העסקיים, שהחלה ב-16.7.12. במהלך החקירה נחקרו חשדות להסדרים כובלים ולהפרות צו הספקים.

 

תנובה הודתה בהפרת החוק ותשלם 25 מיליון שקלים