רשות התחרות

קישורים מהירים

04/09/18
501577

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה קול קורא לקבלת התייחסויות מהציבור בנוגע להיבטי תחרות של כלכלת האינטרנט

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
04/09/2018
הערות:
פרק הזמן לקבלת עמדות הוארך עד ליום 30.11.2018