רשות התחרות

קישורים מהירים

12/09/18
501580

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
12/09/2018

-הודעה לעיתונות-

12.9.18

 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בדבר תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים. ההחלטה הסופית התקבלה לאחר התייעצות עם ועדת הפטורים והמיזוגים ברשות, ולאחר שהתיקון פורסם לשימוע ציבורי בתחילת חודש יוני 2018.

כפי שהוסבר בהרחבה בשימוע הציבורי שפורסם, ב – 16 השנים שחלפו מאז הטלת התנאים במסגרת מיזוג חברות הכבלים שהפכו לחברת "הוט", התחוללו מספר שינויים בשוק התקשורת. השינויים נוגעים הן להיבט הטכנולוגי והן להיבט השחקנים הפועלים בשוק. על רקע זה ובעקבות פנייה של הוט לרשות סברה הממונה שיש מקום לבחון את תנאי המיזוג מחדש.

ממצאי בדיקת רשות ההגבלים הראו שהחששות שהתעוררו בעת בחינת המיזוג בשנת 2002 בתחום רכש התוכן הרב ערוצי,  עומדים בעינם גם היום ביחס לכל סוגי הערוצים למעט ערוצים המשדרים תכנים זרים בלבד. החשש שעמד בשעתו לנגד עיני הממונה הוא החשש מפני דחיקת מתחרים בתחום הרב ערוצי והעלאת חסמי הכניסה וההתרחבות שלהם, וכן חשש מפני פגיעה במגוון התכנים והדעות כתוצאה מדחיקת מפיקי ערוצים עצמאיים.

לפיכך , החליטה הממונה שלא לבטל את תנאי המיזוג שנועדו למנוע מהוט החזקה, הפקה ושיווק של ערוצים המשדרים תכני ספורט ותכני מקור מקומיים. תנאים אלה נותרו על כנם. לעומת זאת, ביחס לתכנים זרים שלגביהם הופגו החששות התחרותיים שעורר המיזוג, החליטה הממונה לתקן את תנאי המיזוג, כך שהוט תוכל להחזיק בעצמה בערוצים המשדרים תכנים זרים בלבד.

עוד תוקנו במסגרת ההחלטה תנאים בהם אושר המיזוג שאינם נדרשים או שהפכו לא רלוונטיים היום.