רשות התחרות

קישורים מהירים

02/10/18
 

ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
02/10/2018

Description: C:\Users\yairaf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\semelmedina[1].jpg
מדינת ישראל
הוועדה לצמצום הריכוזיות

ירושלים,‏ ‏כ"ג תשרי תשע"ט

 ‏02 אוקטובר 2018

 

ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018

 

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה היום (02.10.18) עדכון של רשימת הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות לשנת 2018.

במסגרת עדכון רשימת הגורמים הריכוזיים נוספו לרשימה שש קבוצות:

·         קבוצת אלייד אשר נכנסה לרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל מחזור המכירות הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ש"ח.

·         קבוצת IBI אשר נכנסה לרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לאחר ששווי כלל נכסיה עלה לראשונה בשנת 2017 מעל ל-39.6 מיליארד ש"ח. בעקבות עדכון זה נוספו לרשימות גם דוד ויסברג, עמנואל קוק וצבי לובצקי, השולטים באי.בי.אי בית השקעות בע"מ.

·         קבוצת הבורסה לניירות ערך בתל אביב שהיקף הפעילות שלה בתחום מערכת למסחר בניירות ערך ובתחום מערכת לסליקת עסקאות בניירות ערך (פריטים 23.1 ו-24.1 לתוספת לחוק, בהתאמה) עולה על מחצית מהפעילות בשני תחומים אלו.

·         קבוצת אברהם לבנת בשל שליטתה (במשותף עם קבוצת כלל תעשיות) בממן מסופי מטען וניטול בע"מ, שהיא גורם ריכוזי בשל היקף פעילותה בתחום מחסן איסוף מטענים אווירי (פריט 21.1 לתוספת לחוק) העולה על מחצית מהפעילות בתחום זה. עדכון זה מוסיף לרשימה גם את צבי לבנת בעל השליטה באברהם לבנת בע"מ.

·         קבוצת המבשר בשל היותה גורם בעל השפעה בתחום העיתונות, ורחל פרוש בעלת השליטה בבשורת תשס"ט ש.י בע"מ.

·         קבוצת הפלס בשל היותה גורם בעל השפעה בתחום העיתונות ונתן זאב גרוסמן, בעל השליטה בבטאון עולם התורה הפלס בע"מ.

כמו כן, נעשתה הוספה וגריעה של תאגידים ויחידים בקבוצות שונות לאור שינויים שהתרחשו בקבוצות אלו, הבולטים שבהם:

·         אלונה בר און, עדנה בר און וענת אגמון נוספו לרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שרכשו את השליטה בגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ - גורם בעל השפעה בתחום העיתונות.

·         חיים שכטר נוסף לרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שרכש את השליטה בהמודיע חברה בע"מ - גורם בעל השפעה בתחום העיתונות.

·         ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת נוספה לרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל האשראי הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ש"ח. ישראמקו נחשבת גורם ריכוזי גם מכוח החזקה בלמעלה ממחצית מהפעילות בתחום חיפושי נפט וגז טבעי (פריט 7.1 לתוספת לחוק).

·         אריקה אוטוסון ודורי סגל יצאו מהרשימות לאחר שחדלו לשלוט בגזית גלוב בע"מ -  תאגיד ריאלי משמעותי, בשל היקף האשראי הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ש"ח (חיים כצמן הפך לשולט הבלעדי בחברה).

·         התאגידים בשליטת דורון עופר יצאו מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים מאחר שהוא חדל לשלוט בעופר השקעות בע"מ.

·         מיכאל זלקינד ודניאל זלקינד נכנסו לרשימת הגורמים הריכוזיים בשל שליטתם באלקו בע"מ בעקבות חלוקת עזבון אביהם גרשון זלקינד ז"ל. אלקו היא תאגיד ריאלי משמעותי, בשל מחזור המכירות הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ₪.

·         אבי בר יצא מרשימת הגורמים הריכוזיים לאחר שמכר ליצחק מירילשווילי את רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ - גורם בעל השפעה בתחום השידורים.

·         דנה עזריאלי, שרון עזריאלי ונעמי עזריאלי, בעלות השליטה בקבוצת עזריאלי בע"מ, נכנסו לרשימה. קבוצת עזריאלי היא תאגיד ריאלי משמעותי, בשל היקף האשראי הקובע שלה שעלה בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ₪.

·         חברות רבות שהשתייכו לקבוצות בזק-יורוקום, ובהן אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, נגרעו מהרשימה לאחר מכירתן בעקבות צו הפירוק שניתן ליורוקום תקשורת בע"מ. קבוצת בזק היא גורם ריכוזי בשל היקף פעילותה בתחום שירותי בזק פנים ארציים נייחים (פריט 1.1 לתוספת לחוק) ובשל החזקה בתאגיד ריאלי משמעותי שסך מחזורי המכירות והאשראי הקובעים שלו עלו בשנת 2017 על 5.94 מיליארד ₪, ומחזור המכירות שלו בשווקי מונופולין עלה על 1.98 מיליארד ₪.

 

עדכון רשימת הגורמים הריכוזיים כולל בתוכו עדכון של שתי רשימות נוספות – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים ורשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים.

רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים כוללת 22 קבוצות שמתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים הבאים: מחזור המכירות הקובע שלהם עולה על 5.94 מיליארד ש"ח או על 1.98 מיליארד ₪ בשוקי מונופולין; האשראי הקובע שלהם עולה על 5.94 מיליארד ₪.

רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים כוללת 18 קבוצות: 6 בנקים ו-11 גופים מוסדיים, ששווי כלל נכסיהם עולה על 39.6 מיליארד ₪.

ברשימת הגורמים הריכוזיים 75 קבוצות שכוללות לפחות אחד מאלה: גוף פיננסי משמעותי; תאגיד ריאלי משמעותי; גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה (28 קבוצות); היקף פעילות מצטבר בתחום תשתית חיונית העולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום (22 קבוצות), בעלי זכות בלפחות ארבעה תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות עשרה רישיונות או חוזים (2 קבוצות).

המשמעות של הופעת חברה ברשימות היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.