רשות התחרות

קישורים מהירים

07/10/18
501586

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה מסמך עקרונות לייעוץ כלל-משקי בהקצאת אתרי הייצור במסגרת הרפורמה במשק החשמל

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
07/10/2018

Description: C:\Users\yairaf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\semelmedina[1].jpg

מדינת ישראל
הוועדה לצמצום הריכוזיות

ירושלים,‏ ‏כ"ח תשרי תשע"ט

‏07 אוקטובר 2018

-הודעה לעיתונות-

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה מסמך עקרונות לייעוץ כלל-משקי בהקצאת אתרי הייצור במסגרת הרפורמה במשק החשמל

במטרה להגביר את וודאות הגורמים הריכוזיים המבקשים להתמודד על מתקני ייצור החשמל שיימכרו או יוקמו במסגרת הרפורמה במשק החשמל (החלטת הממשלה מספר 3859 מיום 3.6.18) ביחס לשקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית, פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות מסמך שמשקף את העקרונות על פיהם תפעל בהקצאת יחידות אלו. להלן עיקריו:

·         ייעוץ הוועדה יינתן תוך פרק זמן של 30 יום מפניית המאסדר, ובלבד שהפנייה תיעשה לאחר תום שלב הגשת הצעת המחיר הלא מחייבת, ועם היוודע זהות המתמודדים שעמדו בתנאי הסף ובאמות המידה ויורשו להשתתף בשלב הגשת הצעת המחיר המחייבת.

·         ככלל, הוועדה תודיע, שאין בכוונתה לייעץ ביחס להשתתפות גורם ריכוזי בהליכי הקצאת אתר הייצור הראשון עליו הוא יתמודד, אם מדובר בגורמים שאין ברשותם למעלה ממחצית מהפעילות בתחום תשתית חיונית, ואף לא עשר זכויות בארבעה תחומי תשתית חיונית.

·         במסגרת הרפורמה הוסכם כי חברת החשמל תקים שתי יחידות ייצור חשמל בטכנולוגיית מחזור משולב (מחז"מ), באתר אורות רבין. הוועדה לא תייעץ לגבי הענקת רישיונות ביחס ליחידות אלו לחברת החשמל.

 

את המסמך המלא ניתן למצוא באתר הוועדה לצמצום הריכוזיות, בכתובת:

https://mof.gov.il/Committees/CentralizationDecreaseCommittee/Opinion2018_PrinciplesDocument.pdf