רשות התחרות

קישורים מהירים

06/11/18
501594

שלב ראשון של הרפורמה בדיני ההגבלים העסקיים יוצא לדרך: שר הכלכלה, אלי כהן, חתם על תיקון כללי פטור הסוג למיזמים משותפים ולכבילות נלוות למיזוגים

כ"ח בחשוון, התשע"ט

‏6 בנובמבר, 2018

 

-הודעה לעיתונות-

שלב ראשון של הרפורמה בדיני ההגבלים העסקיים יוצא לדרך: שר הכלכלה, אלי כהן, חתם על תיקון כללי פטור הסוג למיזמים משותפים ולכבילות נלוות למיזוגים.

שר הכלכלה אלי כהן והממונה על ההגבלים העסקיים תיקנו אתמול את פטור הסוג למיזמים משותפים ופטור הסוג לכבילות נלוות למיזוגים.

פטורי הסוג החדשים נועדו על מנת להקל על התנהלות העסקים בישראל ולאפשר לצדדים לעסקאות שלא פוגעות בתחרות לקיים את עיסקיהם במהירות וללא הכבדה של רגולציה מיותרת.

פטור הסוג לגבי כבילות נלוות למיזוגים נועד לפטור צדדים לעסקאות מיזוג מלהגיש בקשות נפרדות למתן פטור להוראות חוזיות המגבילות מי מהם בקשר לעסקת המיזוג (למשל הוראת תנית אי תחרות האוסרת על המוכר להתחרות בעסק שבו מכר את החזקותיו).

פטור הסוג לגבי מיזמים משותפים נועד לפטור צדדים להסכם שיתוף פעולה בייצור, שיווק או רכישה מלהגיש בקשות למתן פטור.

בהסכמים מסוגים אלה, פעמים רבות יש להסכם הצדקה עסקית לגיטימית והם אינם פוגעים בתחרות.

 

במסגרת חידוש הכללים, שייכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות, נוסף בשני פטורי הסוג מבחן מהותי לבחינה עצמית של  ההסדר לצד המבחנים הקיימים כבר כיום בפטורי הסוג. לפי המבחן המהותי, הסדר כובל מהסוג בו עוסק פטור הסוג יהיה פטור מהצורך לאשר את ההסדר בפני בית הדין להגבלים עסקיים אם ההסדר אינו מעלה חשש לפגיעה של ממש בתחרות בשווקים הרלוונטיים וכן עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות. רשות ההגבלים העסקיים תוכל לנקוט בהליכי אכיפה אם ההסכמים אינם עומדים בדרישות פטור הסוג.

 

פטור הסוג למיזמים משותפים איננו מאפשר בחינה עצמית של כל מיזם משותף. מיזמים משותפים בין מתחרים בנוגעים לשיווק, המעוררים מעצם טבעם חששות תחרותיים מוגברים ויידרשו לבחינה פרטנית בפני הממונה.

 

תיקון זה ממשיך את המגמה הקיימת בשנים האחרונות בכללי פטור הסוג, של מעבר לבחינה עצמית של ההשלכות התחרותיות של ההסדר, והוא חלק מהרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים שמטרתה מיקוד האיסורים שבחוק בפרקטיקות העסקיות שמקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או בפרקטיקות שמטרתן להפחית את התחרות במשק.

על מנת לסייע לצדדים להסדרים בהערכה מהותית של השלכות ההסדר, רשות ההגבלים העסקיים פרסמה אתמול מסמך מדיניות בעניין התנאי לתחולת פטורי הסוג. על פי גילוי הדעת שפורסם, נדרש שעיקר ההסדר הנבחן אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ושהוא אינו כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקר ההסדר.

גילוי הדעת מדגיש, כי על מנת ליהנות מפטור סוג (ובכלל זה פטור סוג המבוסס על בחינה עצמית) אין די להראות שהפגיעה בתחרות אינה משמעותית או כי אין פגיעה בתחרות בחלק ניכר מן השוק. על מנת ליהנות מפטור סוג יש להקפיד גם על התקיימות התנאי הנוסף לפי תנאי זה ההסדר העיקרי שבין הצדדים צריך להיות למטרה לגיטימית כמפורט בגילוי הדעת  וכל הכבילות שבהסדר צריכות להיות נחוצות לצורך מימוש מטרתו הלגיטימית של ההסדר.

 

תיקון פטורי הסוג הוא השלב הראשון ברפורמה לחוק ההגבלים העסקיים שהציגו השר אלי כהן ורשות ההגבלים העסקיים. במקביל מצויה הצעת החוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים בעיצומם של הדיונים להכנה לקריאה שניה ושלישית בוועדת הכלכלה.