רשות התחרות

קישורים מהירים

01/01/19
501614

אושר "חוק התחרות"
הכנסת אישרה היום (ג') בקריאה שניה ושלישית את יוזמת שר הכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, קידום התחרות וצמצום הנטל הרגולטורי

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
01/01/2019

כ"ד בטבת, התשע"ט

1 בינואר, 2019

-הודעה לעיתונות-

 אושר "חוק התחרות"

הכנסת אישרה היום (ג') בקריאה שניה ושלישית  את יוזמת שר הכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, קידום התחרות וצמצום הנטל הרגולטורי

בין השינויים בנוסח החוק החדש: מונופול יוגדר כמי שיש לו כוח שוק משמעותי גם אם נתח השוק שלו נמוך מ- 50%; מיזוגים של עד  360 מיליון ש"ח שאינם עם בעל מונופולין ושאינם יוצרים בעל מונופולין לא ידרשו אישור מראש; כלל העסקים יהיו כפופים לרף עיצומים בשיעור של 8% מהמחזור ובתקרה של 100 מיליון ש"ח; קיצור משמעותי של זמן ההחלטה בבקשות פטור להסדרים כובלים; שינוי שמו של החוק ל"חוק התחרות הכלכלית" ושמה של הרשות ל"רשות התחרות"

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: " צעד נוסף לצמצום הנטל הרגולטורי המיותר, ולהקלה על המסחר ועשיית העסקים במשק! הרפורמה תאפשר לרשות ההגבלים העסקיים, שתיקרא מהיום רשות התחרות, להגביר את פעילות האכיפה האפקטיבית שלה ולהפנות את משאביה לקידום התחרות, ולחיזוק את ההרתעה כנגד מונופולים וגופים אחרים הפוגעים בתחרות."

הממונה על התחרות, מיכל הלפרין: "אני מברכת על אישור החוק. החוק במתכונתו החדשה יחייב בעלי עסקים לנהוג באחריות תחרותית בד בבד עם הפחתת הנטל הרגולטורי והקלה על עסקים קטנים. תיקון החוק יאפשר לרשות התחרות להגביר את האכיפה ולנקוט סנקציות משמעותיות ביחס לעסקים שפוגעים בתחרות."

החוק המתוקן, מתאים את הדין לשינויים המשמעותיים שעברה הכלכלה הישראלית מאז נחקק חוק ההגבלים העסקיים לפני כ-30 שנה ומקרב את הדין הישראלי למקובל בעולם בתחום ההגבלים העסקיים.

הכנת החוק הושלמה על ידי וועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חה"כ איתן כבל ב- 25.12.2018.

עיקרי התיקון:

{C}{C}      {C}{C}עונשה של עבירת ההסדר הכובל הועמד על 5 שנות מאסר.

{C}{C}      {C}{C}הרחבת הגדרת בעל המונופולין הכפוף לחובות והאיסורים בחוק, כך שתחול על כל מי שיש לו כוח שוק משמעותי, גם אם נתח השוק שלו נמוך מ- 50%. החוק הקודם קובע נתח שוק של מעל 50% כמדד היחיד להיותו של גוף בעל מונופולין.

{C}{C}      {C}{C}צמצום חובת הדיווח לממונה על מיזוגים קטנים. הצמצום ייעשה על ידי העלאת הרף הכספי המחייב דיווח ממחזור משותף של 150 מיליון ₪ למחזור משותף של 360 מיליון ₪. עלייה זו מתחייבת לאור הצמיחה המשמעותית שעבר המשק הישראלי מאז שנקבע הסכום הקודם בחוק בשנת 1999, וכן לאור זאת שבמדינת ישראל ישנו נטל רגולטורי של פיקוח על מיזוגים רב יחסית למדינות ה- OECD. כפי שניתן לראות בתרשים למטה, לפי נתוני הOECD ישראל נמצאת גבוה, במקום השלישי מבין מדינות הOECD, במספר מיזוגים המוגשים לאישור, יחסית לגודל האוכלוסייה.

Figure 1.8 Number of mergers filed

{C}{C}      {C}{C}הגדלת  המגבלה של עד 24.5 מיליון ש"ח לעיצום מרבי כנגד מפרי החוק לסכום של 100 מיליון ש"ח, או 8% ממחזור מכירותיהם. התיקון יביא לחיזוק ההרתעה והאכיפה כנגד פעולות פוגעניות בתחרות של הגופים הגדולים ביותר במשק הישראלי.

{C}{C}       {C}{C}השוואת תקופות הבדיקה של עסקאות מיזוג ושל הסדרים כובלים – קיצור משמעותי של זמן ההחלטה בבקשות פטור להסדרים כובלים, מ-90 ל-30 יום, בדומה לפרק הזמן הקבוע ביחס להחלטה במיזוג. בנוסף, לממונה תהיה הסמכות להאריך את תקופת ההחלטה בבקשות פטור ובקשות לאישור מיזוגים מורכבים לפרקי זמן של עד 120 יום נוספים. 

{C}{C}       {C}{C}שינוי שמו של חוק ההגבלים העסקיים לחוק התחרות, ותיקונים דומים ביחס לבית הדין להגבלים עסקיים, הממונה על הגבלים עסקיים ורשות ההגבלים העסקיים.