רשות התחרות

קישורים מהירים

23/01/19
501626

הממונה וחוליות הגיעו לצו מוסכם במסגרתו מודה חוליות כי ניצלה את מעמדה כמונופול לרעה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
23/01/2019

17 Shvat 5779

23 January 2019

-הודעה לעיתונות-

הממונה וחוליות הגיעו לצו מוסכם במסגרתו מודה חוליות כי ניצלה את מעמדה כמונופול לרעה

במסגרת הצו המוסכם חוליות תשלם 2.5 מיליון ש"ח וסמנכ"ל החברה ישלם 95 אלף ש"ח

רשות התחרות פרסמה להערות הציבור הסכמה שאליה היא הגיעה עם חוליות (אגש"ח) בע"מ (להלן חוליות).

חוליות מייצרת, בין היתר, מוצרי צנרת לסילוק שפכים מתוך הבית. חוליות מתמחה בייצור ושיווק מוצרי צנרת לבתי מגורים, בין היתר צנרת שופכין שקטים מפוליפרופילן. לקוחות חוליות הם בתי מסחר של חומרי בניין אשר מוכרים לקבלני בניין וללקוחות פרטיים את מגוון מוצרי חוליות ומוצרי בניין נוספים. בשנת 2016 החלה לראשונה גולן מוצרי פלסטיק בע"מ (להלן גולן) לפעול אף היא בתחום צנרת שופכין שקטים מפוליפרופילן.

לאחר שאחד מבתי המסחר המשמעותיים הרוכשים מחוליות החל לרכוש מוצרי צנרת שופכין שקטים מפוליפרופילן מגולן הפסיקה חוליות לספק לו את מוצריה. כמו כן ביטלה חוליות את ההנחות שנהגה להעניק לבית מסחר משמעותי נוסף שהחל לרכוש מגולן מוצרים אלו. הממונה חששה כי מדובר בצעד שנועד להעביר מסר לבתי המסחר לבל ירכשו את המוצרים המתחרים של גולן,  ובכך עלול להקשות על כניסתה והתבססותה של גולן בשוק. לפיכך פתחה הממונה בבדיקה של האירוע.

על פי הצו המוסכם, חוליות וסמנכ"ל החברה מודים כי בסמוך לכניסת  גולן (המתחרה של חוליות) לשוק בחודש פברואר 2016 חוליות וסמנכ"ל החברה ניצלו לרעה את מעמדה המונופוליסטי של חוליות בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן החוק).

בנוסף להודאה של חוליות ומנהלה כי חוליות ניצלה את מעמדה המונופוליסטי לרעה, חוליות גם התחייבה לשלם 2.5 מיליון ש"ח לאוצר המדינה וסמנכ"ל החברה התחייב לשלם 95,000 ש"ח.

הצו המוסכם מפורסם כעת להערות הציבור, ובכפוף לשמיעת ושקילת ההערות הוא יוגש לאישור בית הדין לתחרות.

יוזכר כי במסגרת בדיקת הרשות את הטענות בדבר ניצול מעמדה המונופוליסטי של חוליות לרעה נפתחה גם חקירה פלילית נגד חוליות בגין אי מענה לדרישת נתונים שהומצאו לחוליות על ידי הרשות, המהווה הפרה לפי סעיף 46(ב) לחוק. חקירה זו הסתיימה (במסגרת הסדר טיעון) בהרשעתה של חוליות ומנכ"ל חוליות. במסגרת הסדר הטיעון  הוסכם שהצדדים יבקשו מבית המשפט לגזור על מנכל חוליות מאסר לריצוי בעבודות שירות לתקופה של שבועיים, קנס כספי בסך 50,000 ש"ח, ומאסר על תנאי. על חוליות התבקש בית המשפט לגזור קנס כספי בסך של 150,000 ש"ח. טרם ניתן גזר דין בתיק.