רשות התחרות

קישורים מהירים

11/03/19
501629

רשות התחרות מפרסמת טיוטת גילוי דעת בעניין כוח שוק משמעותי

פרק הזמן לקבלת הערות לטיוטה הוארך עד ליום 21.3.2019

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
11/03/2019
הערות:
פרק הזמן לקבלת הערות לטיוטה הוארך עד ליום 21.3.2019

{C}{C}28 Shvat 5779{C}{C}

{C}{C}03 February 2019{C}{C}

-הודעה לעיתונות-

 

רשות התחרות מפרסמת טיוטת גילוי דעת בעניין כוח שוק משמעותי

 

בעקבות התיקון לחוק התחרות הכלכלית, רשות התחרות פרסמה היום (3 בפברואר 2019) לשימוע ציבורי טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת קיומו של כוח שוק משמעותי.

 

כזכור, ב- 10 בינואר 2019 נכנס לתוקפו התיקון של חוק התחרות הכלכלית בנוגע להגדרת מונופולין. על פי נוסחו הקודם של החוק תאגיד היה בעל מונופולין אם החזיק ביותר ממחצית מאספקה או רכישה של מוצר או שרות. בהתאם לתיקון החוק נחשב כעת בעל מונופולין גם כל מי שיש לו כח שוק כלכלי משמעותי. על רקע תיקון החוק התעורר הצורך להבהיר כיצד סבורה הרשות שיש לבחון קיומו של כח שוק משמעותי.

כפי שמוסבר בגילוי הדעת, כוח שוק משמעותי הוא הכוח לגבות מחיר שגבוה באופן משמעותי מהמחיר שהיה נגבה בשוק תחרותי. כאשר חברה בעלת כח שוק שוקלת האם להעלות את המחירים שהיא גובה מהציבור, היא אינה חייבת לחשוש מתגובתם הצפויה של הלקוחות ולא מתגובתם הצפויה של ספקים אחרים.

 

גילוי הדעת מונה שורה של מאפיינים רלוונטיים לבחינת כח שוק משמעותי, לרבות נתח השוק שבידי הגורם הנבחן; מספרם ומעמדם של המתחרים הנוספים בענף; תנודתיות בנתחי השוק; מידת הבידול בין המוצרים בענף; חשיבות המוצר לקמעונאים; קיומם של חסמי מעבר ללקוחות. בנוסף גילוי הדעת עוסק בבחינה של חסמים לכניסה לתחום, התרחבות בתוך התחום ולמעבר של צרכנים מספק לספק.

 

גם אופן ההתנהלות של חברה עשויה ללמד על כך שהיא מחזיקה בכוח שוק משמעותי.

 

גילוי הדעת מדגיש שני עקרונות בסיסיים: הראשון, שלא כל מי שמתמחר מעל העלויות ייחשב לבעל כוח שוק משמעותי ורווחיות כשלעצמה אינה עדות מספקת לכוח שוק משמעותי. השני, החוק אינו אוסר על עצם ההחזקה בכוח שוק משמעותי אלא רק על ניצולו לרעה. לכן לעולם לא יהיה די בעצם הקביעה שגורם מחזיק בכוח שוק משמעותי כדי לבסס הפרה של הדין; תמיד יידרש יסוד נוסף של התנהגות שעולה כדי סירוב בלתי סביר לספק או ניצול מעמד לרעה על מנת שחברה שהיא מונופולין תחשב כמפרה את הדין.

 

טיוטת גילוי הדעת מפורסמת עכשיו להערות הציבור. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטה לרשות התחרות באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי עו"ד טובי הריס) או בדואר אלקטרוני לכתובת tobieh@aa.gov.il, עד ליום 11 במרץ 2019.

 

{C}{C}{C}{C}איך בודקים למי יש כוח שוק?{C}{C}